Strategi, stab og ledelse

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.


 

Ledergruppe

Bokskapets publiseringslinje håndteres av

  • Lars Egeland (bibliotekdirektør), vara Trude Eikebrokk (spesialbibliotekar)
  • Helge Høivik (dosent, leder), vara Gabi Høium Hurlen (rådgiver i UB)
  • Trude Myhrer (studieleder Tannteknikk), vara: Kari Gerhardsen Vikestad (studieleder, RadiografI)
  • Kaare Magne Nielsen (instituttleder, Naturvitenskapelige helsefag), vara Ingrid Narum (prodekan, Fakultet for helsefag)
  • Asbjørn Seim (digitaliseringsdirektør), vara TBD

*) Nettstedet MOOCAHUSET.NO springer ut av fellesprosjektet MOOCAHUSET som ble utviklet mellom flere institusjoner 2014-16 og videreført som Bokskapet 2017-21. Nettstedet er nå satt opp på eget domene med Helge Høivik som redaktør. Teknisk-administrativ informasjon om Bokskapet overføres trinnvis til Sharepoint-stedet Bokskapet under Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

I ledermøte 09.05.18 ble en enige om en gradvis overgang fra å bruke betegnelsen MOOCAHUSET til å bruke Bokskapet. Det gjenspeiler den publisistiske karakteren av tiltaket.

Stab

Bokskapets stab ved Universitetsbiblioteket, OsloMet består av dosent i digital dokumentalisme Helge Høivik (daglig leder), rådgiver Gabi Høium Hurlen og rådgiver Emma Kristine Sjøenden Vestli. Hurlen og Vestli har begge mastergrad i medievitenskap.

     
Helge Høivik  Gabi Høium Hurlen Emma Kristine Sjøenden Vestli

I tillegg bidrar flere på deler av sin tid så som Aslak Ormestad, Ole Gunnar Alfsen, Mona Huang, Tord Høivik, Sara Vikestad og Xiaohuan Yu.

karivikestad
Lars
Egeland
Kari Gerhardsen
Vikestad
Gabi Høium
Hurlen
Helge Høivik
 Trude Myhrer Kaare Mange Nielsen Ingrid Narum Asbjørn Seim