HelDig 2020

HelDig 2020 er ei tiltakspakke for inntil 10 høgskolelektorer som  kvalifiserer seg til 1.lektor-opprykk ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) 2016-19.

De er koordinert av studieleder Judith Schröder.

Tiltakene er regulert i en samarbeidsavtale mellom SHA v/instituttleder Unni Hembre og dosent Helge Høivik. Der gjør en seg nytte av MOOCAHUSETs ressurser som omfatter opplæring i PISA-kurset og LæreVerkStedet, publisering av digitale læreverk på Open edX-plattformen i Bokskapet, internasjonalisering gjennom IN:Code etc.

Mer om prosjektet: