1000 studenter på 1 måned

Grethe Moen Johansen er redaktør og har ledet en gruppe bibliotekarer i arbeidet med å utvikle Startpakke i akademisk skriving.

I dag den 22.09 har tilbudet blitt tatt i bruk av 1000 studenter. Antallet er nådd i måneden som har gått siden vi startet i august. Pga oppdateringer i sommer er alle brukerdata fra studieåret 2017/18 fjernet fra brukerdatabasen.

Gjennom forrige studieår ble det registrert 1.400 studenter til dette kursmaterialet.

I all hovedsak skjer dette ved selvregistrering. Studentene finner altså at dette er nyttig!

De kan jobbe seg gjennom materialet på langs eller slå opp på det de er interessert i som i en håndbok.

I en arbeidsrapport fra Studieverkstedet i Universitetsbiblioteket ved Oslo Met skriver Grethe og makker Ingunn Nilsen:

Startpakka i oppgaveskriving er en nettressurs hvor studenter kan slå opp på det de lurer på når som helst i skriveprosessen. Startpakka inkluderer tips til lesing og annen studieteknikk og har også nyttige tips til nye studenter.

I fjor laget vi sammen med 6 bibliotekarer en nettbasert startpakke i akademiske ferdigheter. Hittil har 1240 studenter og ansatte tatt i bruk Startpakka som i utgangspunktet var påtenkt nye studenter. Etter å ha sett at nettressursen har blitt brukt studieåret igjennom, har vi denne våren videreutviklet Startpakka til å bli en introduksjon til akademisk skriving. Delen om skriving har blitt utvidet med videoer, oppgaver og eksempler. Bibliotekarene har videreutviklet delen om kildekritikk.

Handelshøyskolen ved OsloMet har brukt kildebruksdelen som arbeidskrav for andre gang og dette er hva lærer Line Christoffersen skriver om erfaringen så langt: ” Tidligere opplevde vi at studentene hadde liten kompetanse på kildebruk. Etter at vi innførte startpakka som arbeidskrav, ser vi en større bevissthet rundt bruk av kilder og referanser. Vi ser også at studentene er opptatt av problemstillingen, og de er i langt større grad enn tidligere proaktive overfor foreleserne på bruk av kilder og referanser når de leverer arbeidskrav og skriver hjemmeeksamen.

Introduksjonsvido


Fra kolofon

I kursinnledningen skriver Grethe også dette om kurset:

Oppgaveskriving innebærer mye mer enn å skrive om det du har lært på en strukturert måte. Det handler om å analysere oppgavetekst som du får fra lærer, bruke det du har lest, reflektere videre over fagstoffet, finne mer litteratur om emnet, være kritisk til det du finner og være ærlig på hvem sin kunnskap du benytter i besvarelsen.

Vi har sammenfattet alle disse aspektene ved skriving i delene Les, Skriv, Søk, Kildekritikk og Kildebruk. Gjennom undervisningsvideoer, eksempler, tips og oppgaver får du en enkel innføring i oppgaveskriving. I tillegg har vi internlenket delene for å vise hvordan de henger sammen. Det ligger også lenker til nettsider og videoer som du kan klikke på for å lære mer. Slik sett er vår pakke en start som kan peke deg videre for mer kunnskap om temaene.

Startpakka har også en del spesielt beregnet på nye studenter. Her finner du tips til hva å gjøre ved studiestart, råd om studieteknikk og eksamen.


Gratulerer til alle bidragsytere – godt jobba!


 

Legg igjen en kommentar