800 års akademia=tekster. Nå skjer det digitalt.

I 800 år har bærebjelkene i akademisk tradisjon og akademisk produksjon vært formet og framført som tekststykker.

Det er formatene og sjangrene som forandrer seg, – deres bruk, funksjon og nedslagsfelt.

Universitetene rigger seg nå for å publisere i fem digitale sjangre:

  1. Vitenskapelige bidrag, ofte som trykte artikler. De er høyt strukturert og egner seg til lesning av maskiner framfor mennesker.
  2. Populærvitenskapelige bidrag, ofte som podcaster og video. Grensene mellom avsenderne, som per def er kunnskapsbedrifter, forvitrer så som mellom universitet, kringkasting, mediehus og tenketanker.
  3. Datasett brukes som evidens i de to foregående, ofte som tabeller, men på sikt også som mat for kunstig intelligens og mønstergjenkjenningsrutiner.
  4. Digitale læreverk, ofte som helhetlige og nasjonale løsninger a la Bokskapet. Det fordrer en ny evne til konfigurasjon av læringsløp på mikro- og meso-nivå av utdanningsinstitusjon, læringsledere, emneansvarlige og de lærende selv.
  5. Digitale læringsobjekter. Man formulerer seg multimedialt og spisset om ett fenomen og en ide av gangen,

Dette finansieres via universitetenes vanlige budsjetter og støtteordninger. Det hører til samfunnsoppdraget

Institusjoner som greier å få det til og lager gode samspill og gjenbruk på tvers av kategoriene kommer høyt på pallen.

Units DLR av læringsobjekter

Bildet ovenfor er fra Units nye tjeneste DLR (digitale læringsressurser) på https://deling.unit.no. Klikk på det for en videoforklaring om læringsobjekter – fullt og helt laget som læringsobjekt i Powerpoint. Alle har det programmet på sitt digitale skrivebord sammen med webkamera og mikrofon..

Bildet nedenfor viser bruk av et slikt læringsobjekt – en video – i et digitalt læreverk. Det er også tilgjengelig i OsloMet sitt filmatiske “vitensarkiv” på http://film.hioa.no.

Hvordan lage selfie-forelesning?

Video-presentasjonen over er laget med teknologi som de fleste i akademia har tilgang til. Her gir Gabi Hurlen noen tips.


Legg igjen en kommentar