I Bokskapet

abeider vi på grunnlag av disse prinsippene:

  • ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring
  • vi publiserer helhetlige og åpne digitale læreverk
  • kompetanse og merittering for bidragsyterne
  • omvendt og online læring og undervisning
  • reflektert praksis for trinnvis forbedring
  • teoretiske modeller er også nyttige
  • øv på forpliktelse, vær grundig

Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap, blogg og brosjyrer, kurs og kollokvier og bidrar til spredning av kunnskap og ferdigheter via training of trainers.

Å komme i gang

For å komme i gang med å publisere i Bokskapet bør en

  • Orientere seg om avtaler og ..
  • .. delta i PISA-kurset på 50 timer [påmeldingsskjema]
  • Utvikle kursmaterialet, svært gjerne i samarbeid med Bokskapet

Les mer ..

Bokskapet og OsloMet sin strategi

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.