I Bokskapet ..

I Bokskapet arbeider vi planmessig med prosjekter og partnerskap for å styrke undervisnings-fagene. Vi fremmer OsloMet og våre partnere som bidragsytere av åpne, kvalitetssterke og gratis læreverk. De skal være tilgjengelige for alle nasjonalt og i noen tilfelle internasjonalt:

  • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
  • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
  • Kompetanse og merittering for bidragsyterne.
  • Omvendt og online læring og undervisning.
  • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
  • Teoretiske modeller er også nyttige.
  • Øv på forpliktelse, vær grundig.
  • Felles ansvar for resultatene.

Bokskapet utgir titler på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format.

Med OsloMet følger ny adresse https://bokskapet.oslomet.no