MOOCAHUSET

abeider på grunnlag av disse prinsippene:

  • ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring
  • vi publiserer helhetlige og åpne digitale læreverk
  • kompetanse og merittering for bidragsyterne
  • omvendt og online læring og undervisning
  • reflektert praksis for trinnvis forbedring
  • teoretiske modeller er også nyttige

Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap, blogg og brosjyrer, kurs og kollokvier og bidrar til spredning av kunnskap og ferdigheter via training of trainers.

For å publisere i Bokskapet bør en orientere seg om avtaler og ..

  • delta i PISA-kurset på 50 timer [påmeldingsskjema]
  • tegne intensjonsavtale og publiseringsavtale [mer]
  • utvikle kursmaterialet, svært gjerne i samarbeid med MOOCAHUSET

(Kommer) Se bidrag til Læringsfestivalen 3.-4. mai fra Ingvil Gaasland (Gyldendal Akademisk) og Helge Høivik (MOOCAHUSET)

Les mer ..