I Bokskapet

abeider vi planmessig med prosjekter og partnerskap for å styrke undervisningsfagene. Vi fremner OsloMet og våre partnere som bidragsytere av åpne, kvalitetssterke og gratis læreverk. De skal være tilgjengelige for alle nasjonalt og også internasjonalt der det er relevant:

 • ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring
 • vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk
 • kompetanse og merittering for bidragsyterne
 • omvendt og online læring og undervisning
 • reflektert praksis for trinnvis forbedring
 • teoretiske modeller er også nyttige
 • øv på forpliktelse, vær grundig
 • felles ansvar for resultatene

Bokskapet utgir titler på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format.

Å komme i gang

For å komme i gang med å publisere i Bokskapet bør en

 • Orientere seg om avtaler og ..
 • .. delta i PISA-kurset på 50 timer [påmeldingsskjema]
 • Utvikle læreverkets innhold, – svært gjerne i samarbeid med Bokskapet

Les mer ..

Bokskapet og OsloMet sin strategi

Illustrasjonen viser hovedpunkter i OsloMet sin strategi. Spill av en kommentar om hvordan Bokskapet passer inn her.