I Bokskapet ..

Emma Vestli forteller hva Bokskapet og PISA-modellen går ut på:


Vi arbeider planmessig med prosjekter og partnerskap for å bygge en nasjonal delingskultur – en faglig allmenning – av digitalt lærestoff. Det skal være gratis tilgjengelige for alle:

  • Ikke modeller, men engasjert deltakelse gir god læring.
  • Fokus på dokumentfaglige og faglitterære ferdigheter.
  • Vi publiserer nasjonale og åpne digitale læreverk.
  • Kompetanse og merittering for bidragsyterne.
  • Omvendt og online læring og undervisning.
  • Reflektert praksis for trinnvis forbedring.
  • Teoretiske modeller er også nyttige.
  • Øv på forpliktelse, vær grundig.
  • Felles ansvar for resultatene.

Bokskapets titler publiseres på Open edX-plattformen og som ebøker i ePub- og PDF-format.

Nettadresse https://bokskapet.oslomet.no