Velkomst

Når studentene åpner et kurs i Bokskapet vil de første lande på en side som kalles about. Denne landing page kan gjerne inneholde en kort instruksjon om hvordan de kommer i gang.

Her er et forslag til starten på en slik sida:

<h1>Velkommen til [kursnavn]!</h1>
<hr/>
<p>
Første gang du er her? Klikk på [Kurs]/[Course] i toppmenyen. Du kommer da inn i kurset. Du kan velge kapittel og underkapittel i venstremenyen og vil da kunne bevege deg mellom sidene. Systemet husker hvilken side du var på sist og tar deg tilbake dit.
<div align="center">
<img src="http://edu.hioa.no/moocahuset/img/ny_intro_0.png" alt="" width="620" height="260" />
<audio src="http://edu.hioa.no/moocahuset/mp3/intro_kort_bokskapet.mp3" controls="controls"></audio>
</div>
</p>
<hr/>
<p>
 Se også korte forklaringer om ..
<div align="center"> 
<h1>-- <a href="http://intro.moocahuset.no" target="_new">Å KOMME I GANG</a> --</h1>
 </div>
<hr/>
</p>