stillbilder

En skal normalt behandle stillbilder som (frittstående) læringsobjekter som lenkes inn i Open edX-kurs.

Det er riktignok mulig å kopiere inn bildene i system-databasen, men dette skaper store systemfiiler og vanseliggjør revisjon.

Får å sette inn et bilde kan en

  1. Finn og kopier URL til bildet på Internett
  2. I editoren for å legge inn brødtekst i Studio velger en ikonet for å sette inn bilde.
  3. Lim inn URL i adressefeltet
  4. En kan høyre-justere bildet ved å velge [Advanced] og skrive inn stilark-kommandoen “float:right”