Forfatter/Bokrevisjonen

Inntil videre ordnes tilgang for forfattere som skal arbeide med revisjon på denne måten:

  • Man må registrere en egen ID og altså ikke bruke FEIDE på https://bokrevisjonen.oslomet.no
  • Send beskjed på epost til Bokskapet (mailto:[email protected]) når det er gjort og oppgi da.
    • Tittel på det kurset du ønsker å redigere
    • Den epost-adressen du har oppgitt for dette.
  • Fra Bokskapets side kan vi da gi deg de nødvendige skriverettighetene.
  • Når du er registrert med skriveadgang kan du gå til https://bokrevisjonen.oslomet.no:18010 for å finne det kurset du skal revidere.