OLX transformasjoner

Open Learning XML (OLX) er overføringsformat for kurs på edX/Open edX-plattformen

En kan eksportere et kurs i komprimert format og pakke dette ut til et sett av XLM-filer i dette formatet. Ved å kjøre en XSLT-transformasjon over dette settet kan det produseres en integrert XLM-fil for hele kurset. Denne kan så brukes til å omdanne til andre løsninger.

Eirik Hanssen ved OsloMet har laget en XSLT-rutine for dette formålet. Man kan bruke en utvidelse til Chrome for å framvise dette:

(Klikk på dette og etterfølgende illustrasjoner for større versjon.)

OLX <> Freemind

Freemind og lignende mind-mapping-programmer bruker et særegent XML-format. Her er et eksempel på et utsnitt av en slik fil slik den vises i MindMap:

Dette er XML-kodet som

Med en transformasjon av OLX-fila kan en få et bedre grafisk overblikk over dokumentstrukturen.

OLX <> ePub

Denne prinsippskissen viser transformasjoner mellom OLX og ePub og et tredje format (LearnDash/WordPress).

Visualisering (trær) fra XML

En kunne presentere dokumentstrukturen med

  • bilder som små thumbnails som lenker til stort bilde.
  • aktiv videoavspiller på siden med kontroller

I tillegg kan  et javscript produsere

  • table of contents (outline)
  • list of images
  • list of videos

En trenger ikke å finne opp alt selv: