Nivåer

Før det inngås publiseringsavvtale organiserer MOOCAHUSET en vurdering av læreverket. Den skal resultere i en kategorisering med 3 nivåer

  • RØD (nulling). Blir ikke publisert.
  • GUL: Kan bli publisert, men må revideres og nå grønt nivå innen nærmere angitt tid for fortsatt publisering.
  • GRØNN: Publiseres.