Navigasjon

Fra og med versjon Ginko er innholdsfortegnelsen i et læreverk på Open edX flyttet fra en sidestolpe som alltid er synlig, til en startside helt i begynnelsen av materialet. Med det er hele skjermbildet frigitt til å vise fagstoffet.

Men en har fortsatt gode navigasjonsmuligheter:

  1. En kan alltid trykke [Course] øverst i menyen for å komme til innholdsfortegnelsen. Den viser også hvor langt man har kommet i kurset med [Resume Course]. Eksempel på innholdsfortegnelse:
  2. På hver side finnes navigasjonsstien (brødsmuler, breadcrumbs) der en kan klikke seg tilbake i hierarkiet.