Leksikon

 • Er eksplisitt, ikke implisitt
 • Presis, ikke utflytende
 • Forteller det essensielle om temaet.
 • Lett klart og lesbart språk.
 • Forklarer fagtermer.
 • Bruker norske fagbegreper.
 • Beskriver, – forteller ikke
 • Varsom med litterære virkemidler, uten klisjeer.
 • Analytiske – definitoriske medlemskapsbetingelser framfor opplisting av medlemmer
 • Balansert og uten et implisitt verdisyn.
 • Upersonlig
 • Avstemt lengde