Lærebok

 • Presist, relevant og uttømmende
  • Nøyaktig, uten betydelige feil og slagsider
  • Teksten dekker de aktuelle områdene og ideene om emnet og bør gi innganger/ordlister til fagfeltet.
  • Teksten er aktuell men ikke slik at den raskt blir foreldet.
 • Konsistent og klart
  • Presentasjonen er klar, tilgjengelig og gir tilstrekkelig kontekst til å forstå spesialord og fagtermer.
  • Innholdet har intern konsistens hva gjelder terminologi og rammeforståelse (at nøkkelord betyr det samme hele veien, at premisser og modell er stabile)
 • Modulær struktur og flyt
  • Innholdet er modulært nok til at en kan dele det i rimelig store deler som kan tilordnes ulike struktureringsmekanismer (tid, oppgaver, rekkefølge i kursets sekvens)
  • Presentasjon og oppbygging framstår som logisk sammenhengende
  • Framstillingen bør ikke være for selvrefererende (interne henvisninger) så det skaper hyppige brudd i lesningen/arbeidet. (NB: motsatt den leksikalske struktur)
  • Strukturen skal gjøre det rimelig enkelt å oppdatere deler av materialet. Materialet fremstilles og anordnet på en slik måte at nødvendige oppdateringer vil være forholdsvis lett og enkel å gjennomføre
 • Mangfoldig og transmediert
  • Materialet er presentert på variert måte med bruk av rik tekst/medierikdom.
  • Framstillingen er godt transmediert, dvs. at det er både sammenheng og kontrast på tvers av ulike medieformer.
 • Effektivt grensesnitt og godt navigasjondesign
  • Framstiilingen hindres ikke av et komplekst og vanskelig navigerbart grensesnitt (lay-out, navigasjon, ikoner og deres betydning, ..)
 • Kulturell relevans
  • Presentrasjonen bør uttrykke (fler)kulturell bevissthet. Samtidig bør en unngå forflatning av krevende, men viktige problemstillinger kun for å unngå å støte noen.
  • Stoffet bør ha inkluderende eksempler med tanke på etniske og sosiale / kulturelle bakgrunner hos studenter og andre brukere.