Kurskoder/Kursnavn

En navngir digitale læreverk og kompendier i Bokskapet i ttåd med disse konvensjonene:

 • kort, forklarende tittel. NB: Vi bruker ikke interne kurskoder ved OsloMet siden det sjelden gir mening nasjonalt.
 • BOKSKAPET
 • hovedgruppe*
 • publiseringsår [åå]
 • løpenummer det aktelle året e [nn]
 • revisjonsnummer [n]

*)Hovedgruppene er

 • FELLES (flerfaglig, tverrfaglig)
 • HELSE (helsefaglig)
 • INTER (internasjonalt, flerspråklig)
 • KONSTR (konstruksjon, ingeniørfag)
 • DESIGN (drsign)
 • METODE (metodefag)
 • SOSIAL (sosialfag)
 • SKOLE (skole, lærerutdanning)
 • EKSTERN (ekstern redaktør)