Krise?

Det kan alltid oppstå større og mindre driftsforstyrrelser i digitale løsninger. Dette er tatt inn i design av MOOCAHUSET der vi har lagt opp en struktur av nett-tjenere som ivaretar to motstridende hensyn

  • Det er behov for høy grad av driftssikkerhet for publiserte læreverk slik at studenter og lærere kan bruke dem i studiehverdagen
  • Vi har sterkt begrensede ressurser til brukerstøtte og til drift på dagtid og slett ingen ressurser til å gjøre dette utenom vanlig arbeidstid

Dette er da løst slik:

  • Publiserte læreverk ligger på en egen server (http://bokskapet.hioa.no) som driftes av BIBSYS. For dette betales en fast årlig sum. Her tas det jevnlig backup og en har et rimelig godt nivå på sikring av systemene. Kursinnholdet er stabilt siden forfatter/redaktør ikke har anledning til å endre dem underveis.
  • Når et kurs “låses” i Bokskapet, legges det ut en kopi på det vi har kalt bokrevisonen. Det er her opprettet en løsning på nøyaktig samme plattform som Bokskapet der BIBSYS har driftsansvaret. De som har publisert et kurs i Bokskapet kan da få tilgang til å fortsette utvikling og feilretting på sitt kurs i Bokrevisjonen.
  • For første gangs utvikling eller treningsformål kan en ikke bruke Bokskapet eller Bokrevisjonen. For disse bruksmåtene har vi satt opp en “kladdebok” på http://kladdebok.no.  Dette er altså en annen nett-tjener enn den som brukes til publisering. Den koster 1/10 og håndteres internt i MOOCAHUSET. Det tas *ikke* sentral backup av denne maskinen. Dersom vi får startet opp maskinen igjen etter en feil, blir det gjort. Hvis ikke setter vi bare opp en ny, som er en halvautomatisk prosess.
  • Fofatterne som utvikler kurs på kladdeboka er selv ansvarlige for å ta backup hver gang de har lagt inn nytt arbeid av betydning. Det tar 5-10 sekunder (“Tools-Export” i toppmenyen i Studio). De vet selv når de har lagt inn så mye nytt at det tilsier en backup. Ved systemsvikt må de opprette eget kurs på nytt og legge inn denne kopien. Det tar mindre enn et halvt minutt.

For å utvikle læreverk for Bokskapet, må forfattere og redaktører ta eller ha tatt PISA-kurset. Der lærer de seg de grunnleggende teknikkene for å utvikle og vedlikeholde kurs, derunder ta backup og legge den tilbake.