Downloads

Open edX lar en generere ulike rapporter. Noen vises direkte i skjermbildet eller lastes direkte ned til egen maskin. Andre lagres på serveren og må hentes der.