Dimensjoner

Aktuelle dimensjoner er

 • Aktivitetsprofil. Fordeling av tid på aktivitetstyper mellom online og annen aktivitet.
  • 1/3 online, 1/3 lesepensum, 1/3 F2F (PISA-modellen)
  • 1/2 online – 1/2 tradisjonelt. Blandings-MOOC
  • 2/3 online. MOOC med konsentrerte samlinger, meet-ups
  • 3/3 online. Tradisjonell MOOC
 • Faglig kvalitet. Den faglige vurdering baseres normalt på likemannsvurdering. Organisering av dette ligger normalt hos studieleder som har linjeansvar for redaktør av læreverket.
 • Sjanger
  • Språkføring (skriftlig, muntlig).
  • Tekstrikdom/dramaturgi – variasjon, balanse, logiske/tematiske spenninger, engasjement/framføring – nettorikk.
  • Teknisk kvalitet – lyd, bilde, design/layout, markup
  • Struktur – lagringsstruktur, vedlikeholdsmekanismer
  • Bibliografisk kvalitet – kolofon, metadata
  • [mer]
 • Ferdigheter
  • Strukturere og ordne tekststykker
  • Forfatte brødtekst og manus til opptak.
  • Holde kurs, opplæring
  • Instruere, regissere
  • Scenografi, rekvisita/props
  • Tegne, animere
  • Systemutvikling, konfigurere, programmere
  • Veilede
  • Filme, redigere video
  • Brukeradministrasjon
  • Journslistikk, research
  • Annotere, påføre metadata, lagre læringsobjekter
  • Søke, (hjen)finne, tilpasse og innpasse læringsobjekter
 • Omfang
  • Kompendium: min 10 timer studentarbeid som kan inngå i opplegg for min 1 poeng ECTS
  • Læreverk: min 25 timer studentarbeid som kan inngå i opplegg for min 3 poeng ECTS