course_team

Redaktøren for et kurs kan selv legge til medforfattere i Kladdeboka og Bokrevisjonen.Den som skal legges inn må allerede være registrert som bruker i systemet med egen epostadresse og en må kjenne til denne. Gjør slik:

  1. Åpne Studio (f.eks. i kladdeboka på http://kladdebok.no:18010).
  2. Velg [Settings]-[Course Team] og klikk på [+ New Team Member].
  3. Skriv inn epost til den som skal ha redigeringsadgang.

En kan også overføre administrasjonsrettighet (dvs. hvem som har rett til å legge til nye forfattere) til en annen på liste over forfattere.