Cloudinary

Cloudinary (http://cloudinary.com) kan fungere som et kombinert LOR (Learning Object Repository) og CDN (Content Delivery Network).

En kan laste opp stillbilder, video, tekstfiler og annet. Bildene kan bearbeides på tjener-siden.

Eksempel:

  1. Direkte lenke med justering av størrelsen lokalt:

I en test av sosialisering i profesjonsretning testes holdninger fra tidspunkt T1 (beslutning om å søke opptak til en profesjonsutdanning) med de samme holdningene ved oppstart (T2) og ettter et semester (T3).

2 Sepia-filter og justert størrelse på tjenersiden:


Vær klar over at Cloudinary er et rimelig alternativ for å lagre ressurser. En betaler for såkalte transfomations. Dette regnes for hver (sammensatt) manipulering av stillbilder, og kan fungere.

Video, derimot, belastes for sekunder. Det siste kan fort bli dyrt! Da er YouTube bedre.

The Cloudinary resource delivery URL takes the following structure:

https://res.cloudinary.com/<cloud_name>/<resource_type>/<type>/<version>/<public_id>.<format>

Where:

  • cloud_name – the name of your Cloudinary account, a unique public identifier for URL building and API access.
  • resource_type is the type of file to deliver. Valid values: imageraw, and video (note that there are other valid values when fetching remote images: see Fetching images from remote locations for more information).
  • type – the level of accessibility of the file to deliver. Valid values: uploadprivate and authenticated.
  • version – (optional) can be added to the delivery URL in order to bypass the cached version on the CDN and force delivery of the latest resource (in the case that a resource has been overwritten with a newer file). The version component is generally not included in the example URLs on this page in order to keep them simple. See Image versions for more information.
  • public_id – the unique identifier of the resource, including the folder structure if defined.
  • format – (optional) the file extension of the requested delivery format for the resource. The resource is delivered in the original uploaded format if the file extension is not included.

Eksempel på bruk

I dette eksempelet har en et redigeringsvindu for et kurs i Studio-editoren i Open edX til venstre og Cloudinary til høyre. En vil redigere et element i Studio og henter så billed-URL ved å klikke på ikonet for dette i panelet i Cloudinary. URL-en limes inn i editoren, en justerer størrelse og setter bildet høyrejustert med parameteren “float:right”.

https://cloudinary.com/documentation