Akademiet

Ønsker du å utvikle eller videreutvikle kompetansetiltak?

  • Margrethe Waage, programansvarlig for OsloMet-akademiet, kan bistå deg i dette arbeidet.

Det skal utvikles mer e-læring våren 2018. Tenk gjerne igjennom hvilke kurs eller deler av kurset ditt som kunne egne seg som e-læring. Installer gjerne Office Mix (søk i Software center via Windows menyen på din PC), slik at du kan gjøre opptak av Power Point-presentasjonen din med lydopptak.

  • Ønsker du å videreutvikle presentasjonen eller læringsløpet for ditt kompetansetiltak, ta kontakt med Sara Holtaas.

Har du noen spørsmål eller innspill – ta kontakt!

https://tilsatt.hioa.no/planlegging-kompetansetiltak