Besøk første år

Nettstedet MOOCAHUSET.NET kom på lufta i mai 2016 og ble erstattet av en ny innstallasjon på adressen MOOCAHUSET.NO sommeren 2017. Grunnen var særlig den at webotellet Justhost.com hadde for mye nedetid. Den nye løsningen kjøres i Google Cloud.

Med dette kjøres også besøksstatistikk på nytt. Her er oppsummeringen fra første driftsår:

  • 18.000 besøk
  • 39.900 sideoppslag

 

Daglige besøkstallene lå på 0-30 de første månedene for så å stige noe og deretter ligge relativt stabilt på 25-75 besøk pr dag  gjennom studieåret 2016-17. Antall sideoppslag har variert mer, men det har stort sett vært 2-3 sideoppslag pr besøkende, altså rundt 100 sideoppslag pr dag.