Digital fagdag 28.02.2019

På initiativ fra digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim er det satt i gang et arbeid med digital fagdag 2019 for OsloMet – storbyuniversitetet.

Mange interessenter har blitt kontaktet og det ble holdt et orienterende møte i “Vepsebolet” i Biblioteket 31.08.2018.

Der ble vi enige om noen rammer og hovedtrekk i arbeidet:

 • Digital fagdag arrangeres torsdag 28.02.2019
 • Programmet består av
  • En forberedelsesfase der mange kan ta initiativ, utvikle og organisere  digitaliserings-tiltak som munner ut i fagdagen.
  • Et fokusert fellesarrangment før lunsj.
  • En fleksible vifte av delarrangementer i ulike formater gjennom hele dagen.
 • Det er nedsatt en ledelse i form av en fagdagskomite som rapporterer til digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim med disse medlemmene:
  • Divisjon for digitalisering og infrastruktur
   • Anna Margarita Olsen (rådgiver i stab)
   • Avdeling for IKT
    • Ole Lycke (seniorrådgiver i stab)
  • Divison for utdanning og bibliotek
   • Avdeling for utdanning (AU)
    • Hallgerd Benan (leder for DigIn i stab)
   • Universitetsbiblioteket (UB)
    • Helge Høivik (dosent, leder for Bokskapet i stab)

Programmet

Et hovedoppsett for programmet vil mest sannsynlig gå slik:

 • 08:30-09:00 lett servering
 • 09:00-09:40 VISJON. Rektoratet gir tilbakeblikk på perioden 2015-19 og frampek på perioden 2019-23 under et samlende perspektiv på 10-året 2015-2025.
 • 09:40-10:00 TORG (1 av 3)
 • 10:00-10:30 Digitalisering av utdanning (AU/DigIn)
 • 10:30-10:50 TORG (2 av 3)
 • 10:50-11:20 Digitalisering av fagtekstene  (UB/Bokskapet)
 • 11:20-11:45 TORG (3 av 3)
 • 11:45-12:00 BUFFET – som forutsetter forhåndspåmelding til –
 • 12:00-13:00 Lunsjseminarer med varierte tema og formater
 • 13:15-16:00 Lokale arrangementer

100 blomster

Torginnslag, lunsjseminarer og lokale arrangementer springer ut av forberedelsesfasen 01.09.2018-31.01.2019. Her arbeider vi for å styrke digitaliseringsarbeidet gjennom etablerte og framvoksende miljøer. De fire fakultetene, OsloMet Akademiet og Avdeling for utdanning (AU), Universitetsbilioteket (UB) og Avdeling or IKT (IT) spiller nøkkelroller i dette.

Program og organisasjonsmodell er fleksibelt lagt opp. Det er plass til alle digitale initativ og stemmer. Det følgende er mulige eksempler:

 • Opplæring & produksjon
  • OsloMet Akademiet samarbeider med andre miljøer om å utvikle og holde særegne kurs. E
   • Med Universitetsbiblioteket
    • Poster-kurs: Med Universitetsbiblioteket: Kurs i posterproduksjon med poster/roll-up til fagdagen som kursoppgave. Posteren kan gjerne gjenbrukes på andre arrangementer utover våren).
    • Faglig reklamevideo: Med Medieseksjonen, UB: Forkortet versjon av KameraKlar-kurset der deltakerne lærer mer om å lage reklamefilm for fagdagen.
    • Leganto: Kurs i bruk av Leganto-systemet for håndtering av pensumlister, læringsutbyttebeskrivelser og inn-skannede kompendier
   • Med Avdeling for utdanning:
    • Timeplansystemet
    • Eksamenssystemet
 • Nettverksbyggende arbeid: Arbeid for å videreutvikle og løfte profilen på mange pågående initiativer og ta nye initiativer. Eksempler:
  • Gode eksempler fra Canvas-satsningen 2018. Hva skjer i 2019?
  • Bokskapets publiseringsprosjekter: Videreutvikling og presentasjon av pågående arbeid som PI/SHA, NatVit 4+4 og IN:CODE.
  • Office 365: Hva skjedde egentlig med Word?
  • Kunnskapsforvaltning i OsloMet Akademiet.
  • TKD’s Maker Space
  • Teknologi & tekstil 
  • Kunstig intelligens 
  • SIMULA-prosjektet
  • Tech. Phil

På torget og etterfølgende arrangementer inviterer vi også interessante partnere som kan formidle fra erfaringer og fungerende løsninger, men den digitale fagdagen vil ikke ha noe stort innslag av produktsalg og reklame.

Faser

Arbeidet er delt i 3 faser med omtrent denne rytmen med få, fokuserte møter i fagdagskomiteen:

 • 25.09 Checkpoint: Videre initiering av grunnlagsarbeidene
 • 13.11 Organisering: status
 • 04.12 Fellesmøte. Repr. for komiteer/initativer.
 • 18.12 Plan jan-feb

Fase 1 Grunnlagsarbeider/Opprette arbeidsgrupper m/identifiserte ledere

 • September
  • Identifisere deltakere og initiere oppstart av arbeidsgrupper. Ansvarsdeling:
   • Fakultetsledelsene: Anna/Asbjørn
   • Avdeling for utdanning/DigIn-nettverket: Hallgerd
   • IT-avdelingen/Særegne programvareløsninger: Ole
   • Universitetsbiblioteket/Bokskapets nettverk: Helge
 • September/Oktober
  • Lokale grupper konstituerer seg selv, definerer profil/format, lager arbeidsplan og rapporterer inn via O365

Fase 2 Utvikle og spisse gruppenes bidrag.

 • November/Desember
  • Fellesmøte: plenar og gruppediskusjoner. Innspisse (skisse) til detaljplan.
  • Detaljert planleggiing jan-febr

Fase 3 Operative og organisatoriske detaljer. Mobilsering på indre og ytre linjer

 • Januar
 • Februar
  • 28.02 Digital fagdag