Å komme i gang i Bokskapet

Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no) inneholder digitale lærrverk og kompendier for flere fag og emner. Det er laget en felles STARTPAKKE for alle nye studenter med tips om studieteknikk.


Du finner startpakke på http://startpakka.info


Alle kan bruke Bokskapet uten kostnad. Bruk FEIDE for å logge inn. Her er tre korte veiledninger:


Superkort versjon

Første gang du er her? Klikk på [Kurs] eller [Course] i toppmenyen. Du kommer da inn i kurset. Du kan velge kapittel og underkapittel i venstremenyen og vil da kunne bevege deg mellom sidene. Systemet husker hvilken side du var på sist og tar deg tilbake dit. Se også video nedenfor som gir mer forklaring!.Kortversjon (student)


Kortversjon (lærer)


Trenger du mer hjelp?

  • Aller først: Spør medstudenter og lærere om det du lurer på eller ikke får til.
  • Har du problemer med nettet, FEIDE-pålogging, at nettleseren ikke virker, at videoene ikke spiller av eller andre tekniske problemer? Da kan du også henvende deg til
    • Brukerstøtte IT (BIT) gir generell brukerstøtte. Mer informasjon på http://www.hioa.no/BIT 
    • DigInn sørger for at ansatte får god hjelp og veiledning i bruk av ny læringsteknologi. Etableres høstsemesteret 2017 i 1. etg. i Pilestredet 40.
    • IT-vakten i bibliotekene hjelper med problemer med programmer, tilganger, utskrift, filer osv. Se mer på http://www.hioa.no/LSB/Om-bibliotekene/IT-vakten
  • Har du spørsmål eller problemer knyttet til det faglige innholdet, quizzer osv kan du også henvende deg til den som er redaktør for den enkelte tittel i læreverket. Se redaktøroversikten.