Mer om PISA-modellen

Bakgrunn

Mange spør hva faglig digitalisering egentlig er for noe og om den virker. Dette er nøkkelspørsmål for å sikre god kvalitet.

Svaret på det første spørsmålet gis av to oppfinnelser.

  • Den ene var et nytt tegnsett, – det binære. Istedenfor 29 alfabetiske og 10 numeriske tegn i skriftlig norsk har det bare to. En kan si de samme tingene, men disse uttrykkene kan forvandles i elektroniske kretser. Reglene for å gjøre det er skrevet i samme tegnsett eller ved å emulere hjernecellenes signalhåndtering.
  • Den andre var maskineriet som bearbeider binære uttrykk på denne måten. Det gjaldt von Neumann-arkitekturen fra 1945 og så nevrale nettverk for dagens kunstige intelligens.

Disse oppfinnelsene gjør at produksjon og bruk av alle tekstlige uttrykk, alle numeriske data, visualisering og det muntlige kan digitaliseres, for eksempel i forskning og undervisning og i alle administrative beskrivelser og forordninger. Denne prosessen aksellererer eksponensielt.

I høyere utdanning får vi da to hovedstrømmer: digitalisering av fag og av administrasjon. Samtidig oppstår det spenninger der det å administrere undervisning og forskning kan framstå som mer sentralt enn å undervise og forske. Det skjer i en økologi der offentlige og private kunnskapsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt utfyller, overlapper og konkurrrer med hverandre.