PISA-kurset

Det arrangeres nytt PISA-kurs i blandingsmodus i april/mai + september 2019.

Det starter online 01.04 og krever totalt 50 timer hvorav 20 timer på tre samlinger i april/mai fulgt av to tidlig i høstsemesteret:

  • Onsdag 10.04.2019 kl 09:00-13:00 Intro
  • Onsdag 24.04.2019 kl 09:00-13:00 P
  • Onsdag 08.05.2019 kl 09:00-13:00 I
  • Onsdag 11.09.2019 kl 09:00-13:00 S
  • Onsdag 25.09 2019 kl 09:00-13:00 A

Det organiseres et nytt PISA-kurs med samlinger 04 09 (intro), 18.09 (P), 02.10 (I), 16.10 (S), 23.10 (A).


Alle samlinger kl 09:00-13:00 i Pilestredet 48, rom “Vepsebolet”.

Se OsloMet Akademiets kursside m/påmeldingsskjema.


StrukturVi  bruker plattformen Open edX som er en av de fire offisielle løsningene på OsloMet som egner seg. De andre tre er Canvas, Moodle og Office 365.


Kurset organiseres med online studier og oppgaver samt 5 samlinger a 4 timer.

Sett av minst 4 timer til disse forberedelsene
før du kommer til første samling!

Samlingene er altså bare en del av kurset. Resten skjer online og som eget utviklingsarbeid. Du kan få en kort introduksjon til PISA-modellen her.


Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

VELKOMMEN!