PISA-kurset

 

Strukturen i PISA-kurset:Vi  bruker plattformen Open edX som er en av de to offisielle løsningene på OsloMet.

 

Kurset organiseres med online studier og oppgaver samt 5 samlinger a 4 timer.

Sett av minst 4 timer til disse forberedelsene
før du kommer til første samling!

Samlingene er altså bare en del av kurset. Resten skjer online og som eget utviklingsarbeid. Samlingene holdes normalt i ProLab, P46 (Pilestredet 46), OsloMet på disse tidene:


    • xxx kl 10:00-14:00 (Introduksjon)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Presentasjon & design)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Interaksjon)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Samhandling)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Analyse)

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

VELKOMMEN!