PISA-kurs høst 2019

Vår + høst

Kurset på 50 timer startet 01.04 med halvparten lagt til høstsemesteret. I tillegg til online-arbeidet et det igjen tre samlinger som komner etter studiestart:

 • Onsdag 11.09.2019 kl 09:00-13:00 (I)
 • Onsdag 25.09 2019 kl 09:00-13:00 (S)
 • Onsdag 09.10 2019 kl 09:00-13:00 (A)

PISA-kurs OsloMet sept/okt 2019

Det organiseres et nytt PISA-kurs som starter 26.08  med samlinger

 • Onsdag 04.09.2019 Å komme i gang/Modeller
 • Onsdag 18.09.2019 Presentasjon
 • Onsdag 02.10.2019 Interaksjon
 • Onsdag 16.10.2019 Samhandling
 • Onsdag 23.10.2019 Analyse*

Nasjonale PISA-kurs

I parallell med det foregående legges det også opp nasjonalt rettet utprøving av nettverkssamarbeid i NUDGE (Norwegian User and Development Group Edx). Det har oppstart online 01.08. Opplegget er delt i to:

 1. Introduksjonsdelen til PISA-kurset/7-trinnsmodelken NTNU/Drive: Utviklingsmodeller.
 2. PISA-kurset.

1. Introduksjon: Utviklingsmodeller

 • Første kapittel om “Rammer” er forberedelse til webinar den 5.8 kl 10-11

  01.08.19 Kurset starter online. Forbered diskusjon om det første kapitlet (Rammer, omlag 15 nettsider, beregn minst 2 timer)

 • 05.08.19 kl 11:00-12:00. 1. samling/online (webinar eller seminar).
  • Velkommen m/innledning (15 min)
  • Hva vil du oppnå? 20 min i distansegrupper.
  • Plenar 15 min.
  • Neste runde. 10 min.
 • Mellomperiode: Online-arbeid med de tre neste kapitlene Individuell kvalifisering, 7-trinns pakkeløp og PISA-modellen med omlag 30 nettsider, beregn 3-4 timer.
 • Lokale samlinger: Gruppearbeid med on-boarding der det er aktuelt.
  • Tromsø 09.08 10:00-15:00
  • Gjøvik 16.08 10:00-15:00 (tentativt)
  • Stavanger 23.08 10:00-15:00
  • Trondheim 30.08 10:00-15:00

2. PISA-kurset

Bokskapet arrangerer nasjonalt rettet kurs om PISA-modellen. Det bygger på introduksjonskurset Utviklingsmodeller (se over).

Første utprøving nasjonalt går i september-oktober 2019. Stedene er tentative og avklares med de aktuelle miljøene før oppstart:

 • Torsdag 12.09.2019 Presentasjon (NTNU/Gjlvik)
 • Fredag 13.09.2019 Presentasjon (UiT/Tromsø)
 • Torsdag 26.09.2019 Interaksjon (NTNU/Gjøvik)
 • Fredag 27.09.2019 Interaksjon (UiT/Tromsø)
 • Fredag 11.10.2019
  • Samhandling (UiT/Tromsø)
  • Samhandling (NTNU/Gjøvik)
 • Onsdag 23.10.2019 Analyse (OsloMet) – felles DAGSSEMINAR

Vi forsøker å organisere dette slik at mye arbeid skjer online med distribuerte samlinger. Deltakere kan velge om de vil

 • Delta på de distribuerte samlingene.
 • Delta på samlingene i det parallelle opplegget som går i Oslo.
 • Delta i samlingene via Internett.

Se også OsloMet Akademiets kursside m/påmeldingsskjema.


Struktur

Dette er den opprinnelige strukturen i PISA-kurset som nå justeres noe ved at første del om DESIGN delvis organiseres for seg på distranse.Vi  bruker plattformen Open edX som er en av de fire offisielle løsningene på OsloMet. De andre tre er Canvas, Moodle (DiFi) og Office 365.


Kurset organiseres med online studier og oppgaver samt 5 samlinger a 4 timer.

Sett av minst 4 timer til disse forberedelsene
før du kommer til første samling!

Samlingene er altså bare en del av kurset. Resten skjer online og som eget utviklingsarbeid. Du kan få en kort introduksjon til PISA-modellen her.


Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

VELKOMMEN!