Interaksjon (PPI – Pedagogisk programmert interaksjon)

PPI – Pedagogisk Programmert Interaksjon

Øvelser med modeller