Den femte ferdighet

I utdanningssammenheng peker en gjerne på fire grunnleggende ferdigheter. Til det har det kommet en femte, – den digitale:

Kunnskapsløftet presenterer fem ferdigheter som skal gå igjen i alle fag:

  • Å kunne uttrykke seg skriftlig
  • Å kunne uttrykke seg muntlig
  • Å kunne lese
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy

Fra Wikipedia:Grunnleggende ferdigheter

Slike ferdigheter skal videreutvikles i høyere utdanning. Det følgende er hentet fra læringsmål i helsefagene, men gjelder mange profesjoner.

Informasjonskompetanse.

 • Finne faglig informasjon fra en rekke kilder og i ulike formater som tekstlig, numerisk, grafisk, multimedialt.
 • Beskrive, analysere, tolke og anvende faglig informasjon inkludert tekster, tabeller, grafer, diagrammer, andre numeriske formater og databaserte visuelle og interaktive medier i definerte sammenhenger for å ta opp, drøfte og besvare/løse spørsmål og problemer.
 • Forberede, bearbeide, tolke og presentere data ved hjelp av egnede kvalitative og kvantitative teknikker.
 • Kritisk vurdere informasjon fra ulike kilder og gjenkjenne potensialet for usikkerhet, tvetydighet samt grensene for kunnskap i faget.
 • Kommunisere/formidle faglig informasjon nøyaktig og effektivt ved hjelp av skriftlige, visuelle og numeriske skjemaer på en måte (stil/sjanger) som passer formål og publikum.
 • Bruke IKT til å forbedre egen læring, til dataanalyse og for å formidle vitenskapelig informasjon til andre.

I kortform: Å forstå, skape, finne, omdanne, bruke og tilegne seg digitalt medierte utsagn, representasjoner og prosedyrer.

Illustrasjonen nedenfor er hentet fra en veiledning om utvikling av digital ferdighet fra JISC. (Klikk på bildet for større versjon.)

Nedenfor er så en sammenfatning av dagens utviklingstrender fra Horizon Report 2017 [PDF]. Den peker på at det vanskelige, altså wicked problem: complex to define and even trickier to act upon.., er å håndtere at kunnskap går raskere ut på dato og det å omdanne utdanningskulturen. Det siste er riktignok noe svakere formulert som rethinking educators roles. Kanskje det ikke er mangel på tanker, men heller ny organisering av praksis som er utfordringen?