PI/SHA: Ny prosjektavtale

Under prosjekttittelen PI/SHA har Bokskapet og Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), begge ved ved OsloMet – storbyuniversitetet, nå tegnet en ny samarbeidsavtale. Den går ut på å realisere PISA-modellen basert på to digitale læreverk i Bokskapet for to sentrale kurs i instituttets bachelorutdanning. Se oppslag i Khrono.

Det gjelder kursene

  • SYBA1010 Anatomi, fysiologi og biokjemi med redaktør Kari Gerhardsen Vikestad.
  • SYBA1110 Grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov, og sykepleie som vitenskap og profesjon med redaktør Sylvia Hansen.

Prosjektet ledes av studieleder Kari Gerhardsen Vikestad og universitetslektor Sylvia Hansen med bistand fra en større arbeidsgruppe. Vi prøver ut PISA-modellen for halve kullet høsten 2018 og vil skalere opp til hele kullet i 2019 hvis resultatet er tilfredsstillende.

Mer om dette og tilsvarende prosjekter.

Legg igjen en kommentar