Personvernerklæring, Bokskapet

Denne personvernerklæringen gjelder for virksomheten tilknyttet Bokskapet ved Unicersitetsbiblioteket, OsloNet – storbyuniversitetey.

Universitetsbibliotekets direktør, Lars Egeland,  er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes i forbindelse med Bokskapets aktiviteter og samles inn ved registrering som bruker av Bokskapet, ved innrulkering i hvert enkekt kurs og ved bruk av dey enkelte kurs. Data fra disse aktivitetene samles og lagres av Unit som drfier Bokskapet for OsloMet.

Personopplysninger som behandles

Bokdkapet samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Det samles inn epodtadresse enten gjennom Feide-pålogging eller ved egenregistrering direkte i Bokskapet.

Den som registreret seg kan frivillig oppgi ytterligere informasjon som

xxx

xx

Slike data brukes kun anonymisert for statistiske formål.

Når en bruker er innrullert i et kurs og bruker ressursene der lagres det opplysning om på- og avlogging, oppgavebesvarelse og omfanget av videoavspilling. Disse dats brukes kun anonymisert for statistisje formål og som bakgrunn for å måle totalt engasjement i et pågående kurs. Data brukes aggregert og ikke på individnivå.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • å avdekke svakheter i


  Hvordan lagres informasjonen?

  – Informasjon fra skjemaet for søknad om medlemskap lagres i FuNs arkiv så lenge institusjonen/personen er medlem. Informasjonen slettes ved utmelding.
  – Informasjon innhentet gjennom påmeldingsskjemaer lagres hos oss til arrangementet er gjennomført, og slettes etter det.
  – Informasjon for utsending av bladet Synkron lagres i adresseliste hos FuN. Informasjonen slettes på oppfordring fra mottaker.

  Sletting av opplysninger

  Informasjon slettes på oppfordring ved å Bokskapet [email protected]

  Utlevering av informasjon til tredjepart

  Bokskapet opbevarer data om brukeren av et kurs i inntil 3 år fra publusering av kurset første gang. I denne perioden er statistisje data tilgjengelige for kursets redaktør som også kan dele dem med andre etter nærmere bestemte ..

  Deretter faller data i helt anonymisert form i det fri via Bokskaprts nettsider.

  Rettigheter

  Som bruker av våre tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, retting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Jf. § 18, § 27 og § 28.

  Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

  Dersom du mener at Boksjaoet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

  Kontaktinformasjon

  Bokskapet, UB, OsloMet – storbyuniversitet

  [email protected]