Referansegruppe – 09.05.18

Referansegruppe

MOOCAHUSET hadde også en referansegruppe fram til vedtak om omorganisering 09.05.2018.

  • Tommy Due-Løvaas (IT-direktør)
  • Kari Gerhardsen Vikestad (1.lektor-stipendiat, Institutt for naturvitenskapelige helsefag)
  • Gabi Høium Hurlen (rådgiver, MOOCAHUSET)
  • Nadine Kaiser (prosjektleder innføring av CANVAS,  Fellesadministrasjonen)
  • Karoline Wergeland Kaldråstøyl (fagpolitisk ansvarlig, Studentparlamentet)
  • Ingrid Narum (prodekan ved Fakultet for helsefag)
  • Runar Oudmayer  (høgskolelektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning)
  • Jannicke Røgler (leder, Bibliotekarforbundet)
karivikestad
Tommy
Due-Løvaas
Lars
Egeland
Kari Gerhardsen
Vikestad
Gabi Høium
Hurlen
Helge Høivik
 Karoline Wergeland Kaldråstøyl Nadine Kaiser Trude Myhrer Ingrid Narum Kaare Mange
Nielsen
Runar Oudmayer Jannicke Røgler Asbjørn Seim