20160727 Notat

Tjenerløsning

Det er gjort avtale med Appsembler om tjenerløsning. Den skal være operativ 18. juli. Jeg tok da kontakt med fungerende leder på BIT for å etterspørre IP-adresse samt brukernavn og passord til tjenerløsningen. Forespøsel om konfigurasjonsdata hadde da ligget på epost til BIT siden tidlig i juli uten at noen hadde reagery.

Jeg møttes med driftsingeniør som sendte mine svar til Appsembler 22. juli.

Avtalen omfatter at Appsembler lager opplegg for FEIDE-innlogging. Det bør lages et uttrekk av de studentene som skal ha tilgang fra FS. I praksis vil da ikke andre få logget seg på. “Alle” er på ferie nå.

Samarbeid med Studentparlamentet

Leder og nestleder for Studentparlamentet, Sunniva Braaten og Helene Kongerud, er våre kontakter. De er svært positive til arbeidet. Vi har hatt et par møter med Sunniva og på det siste 18.7 var også Helene Kongerud til stede. Sistnevnte er ansvarlig for den ene dagen av et kursopplegg for alle de ca 100 studenttillitsvalgte ved HiOA som rektoratet inviterer til 10.-11. oktober. Sunniva og Helene inviterte oss til et bidrag på denne dagen 11. oktober. Jeg er Kina, så jeg håper Kari og Trude kan ta det. Vi får 30 minutter. Jeg foreslo at vi lager en ørliten intro-video og inviterer med 1-2 studenter som har prøvd opplegget nå i august. Det bør være noen minutter til diskusjon og vi kan bygge opp til et gruppearbeid på slutten av dagen. Ta kontakt med Sunniva og Helene for nærmere detaljer.

Jeg har informert Sunniva og Helene om at vi hadde 25 som deltok som forsøkskaniner på stresstesten vår i våres. Trolig er dette studenter som er interessert i studiekvalitet.  Gabi og Kari bør følge opp kontakten med Helene i begynnelsen av august.

[email protected]
[email protected]

Kopi av epost til Sunniva og Helene 19.7.16

Hei igjen, Sunniva og Helene!

Min “partner in crime” Kari Gerhardsen Vikestad har nå fått ryddet plass til å delta hos dere 11. oktober. I tillegg til at hun er radiograf og høgskolelektor/stipendiat leder hun prosjektet med å utvikle felleskurset i Anatomi & fysiologi ved Fakultet for helsefag++. Hun hadde hånd om arbeidet med kvalitativ test overfor de 25 studentene vi organiserte nå i våres.

Kari er også redaktør før kursbiten i det opplæringsprogrammet vi nå er i ferd med å lage til bruk i Læreverkstedet/HiOA-Akademiet. Det bygger på et engelskspråklig opplegg vi hadde på årets sommerskole. Startsida er på http://edxy.net/latina2016/

Det gjelder det vi har kalt PISA-modellen (Presentasjon, Interaksjon, Samhandling, Analyse). Lysark om dette fra sommerskolen er (nesten) selvforklarende https://mix.office.com/watch/y9tq7ym09wlg

Kursdelen skal være ferdig til nyttår og tilbys tilsatte. Tanken er at lærere og andre kan ta et online-kurs for å lære av innholdet og lære om hvordan man tar online-kurs, delta på organiserte samlinger og samtidig ha i oppgave å lage sine egne læringsopplegg på edX. Da får vi raskere spredningseffekt.

Kari får orienterende kopi av denne eposten.

Er det en ide her å få laget en liten intro-video – svært gjerne sammen med dere! – og så sende ut til de tillitsvalgte på forhånd? Den bør henvende seg til dem, men lages slik at den også kan funke overfor studentene generelt. Legges på YouTube.

Medieviter Gabi Høium Hurlen har filmet og redigert de fleste av videoene til online-kursene våre. Hun er den mest aktuelle fra oss til å produsere dette. Fint også om en eller begge av dere er villige til å stille med litt promotering der!

Gabi får også kopi av denne meldingen.

Kari følger som avtalt opp med ca 30 minutter “live” på selve møtet den 11.10. Her kunne vi så ha med en student i tillegg fra lanseringa nå i august eller testen vi organiserte nå i våres.

Jeg sender orienterende kopi av dette også til Trude Myhrer som er studieleder på Institutt for naturvitenskapelige helsefag og prosjektleder for helheten i HF-fakultetets digitale satsing.

Beste hilsen
Helge Høivik

Nettstedet

Dette nettstedet bør vel bygges ut med en god del mer info, bl.a. om pålogging og tips til både studenter, lærere og IT-vakter?

Brosjyrer

Jeg har laget 2. utkast til (det meste av) en det som kanskje kunne være en brosjyre som i prinsippet kan deles ut til alle, men med hovedinnretting på studenter og lærere på HF. Den bør fylles ut med mer stoff og redigeres – ikke minst med tanke på å få en enkel forklaring på hvordan en kommer inn på kurset og ellers når det gjelder logisk rekkefølge i stoffet. I tillegg tror jeg det hadde vært nyttig med en tosidig (A4 eller A5) til studentene som ikke har så mye tekst.

Siste oppdatert: 25.7.16
Helge