20150129 Åpen invitasjon

Hei,

Bli med i paraplyprosjektet [email protected]!  Sett av 13/03 kl 12:00-14:00 og gjerne 26.02+05.03 kl 14:00-15:00. Sted: «Vepsebolet», 1. etg. P48

Det organiseres nå det som skal bli et morsomt og utfordrende paraplyprosjekt. Det er kalt [email protected] og inngår i et tilsvarende nasjonalt rettet tiltak. Dette viderefører det MOOCAHUSET som Hallvard Lavoll og Helge Høivik dro i gang i Læringssenteret våren 2014.

MOOCAHUSET er støttet av Norgesuniversitetet, HiOAs sentrale ledelse, fakultetsledelsen på HF, Læringssenter og bibliotek, IT-tjenesten og andre.

Du kan lese mer om prosjektdesign på http://moocahuset.net/ og om HiOA-delen spesielt på http://moocahuset.net/hioa/. Arbeidet ved HiOA koordineres av en referansegruppe (http://moocahuset.net/hioa/referansegruppe/), mens partnerskapet bak det nasjonale prosjektet består av 4 institusjoner med et større antall kolleger (http://moocahuset.net/start/mer-om/partnerskapet/)

Som du kan lese på nettstedet organiseres [email protected] som en paraply «over» en matrise:

  • Den ene dimensjonen i matrisen består av prosjekter. Det er viktig at de har egen identitet, tydelig lederskap/lederansvar og egen framdriftslogikk. I tillegg til de 4 prosjektene som nå har NUV-støtte ved HiOA er det varslet at flere andre er på gang eller i startfasen og gjerne også vil ta del.
  • Den andre dimensjonen i denne matrisen består av felles interesse- og temaområder. De knytter bl.a. an til interaksjonsdesign online og ansikt-til-ansikt, MOOC-format og ebøker, MOOC-plattform og hvordan en kan komme i gang med effektiv multimedieproduksjon. Flere andre temaområder vil trolig komme til.

[email protected] har «kick-off» i «Vepsebolet» i 1.etg. i Læringssenter og bibliotek i Pilestredet 48 fredag den 13.03 kl 12:00-14:00 (som jo er en god dag;-)  Sett gjerne av tid, dato og sted nå!

Før den tid vil vi tjuvstarte med to mindre tiltak for å «teste vannet». Dersom du er interessert i å delta i slike innledende samtaler  og behovskartlegging (og kanskje komme litt før til mølla..) er du hjertelig velkommen til det disse to dagene som er satt opp med disse temaene:

  • Torsdag 26.02 kl 14:00-15:00 i «Vepsebolet» i 1. etg. P48: Multimedieproduksjon med vekt på video- og lydopptak (Gabi Hurlen, Aslak Ormestad)
  • Torsdag 05.03 kl 14:00-15:00 i «Vepsebolet» i 1. etg. P48: Programmert Pedagogisk Interaksjon/«quiz» i online-kurs (Tord Høivik)

Om du kunne tenke deg – uforbindtlig – å delta hadde det vært fint om du sendte epost om det til hhv [email protected] og [email protected]

Møteplan gjennom 2015 er å finne på http://moocahuset.net/hioa/moteplan/

Velkommen!

Vennlig hilsen
Dosent Helge Høivik
Prosjektleder, MOOCAHUSET