20150115 Åpent tilbud

Gode kollega!

Det skjer mange ting på elæringsfronten ved HiOA i 2015! Blant dem er flere nye initiativer fra Læringssenterets side.

Her orienterer jeg litt om det LATINA/lab ved Læringssenteret er involvert i. LATINA/lab er et laboratorium for forsknings- og utviklingsarbeid i elæring og digitale dokumenter som jeg har ansvar for.

MOOCAHUSET

Ett av prosjektene som LATINA/lab arbeider med er kalt MOOCAHUSET. Les mer om prosjektet her. Det har fått støtte for 2015 fra Norgesuniversitetet.

Dette er et åpent tilbud med flere partnere. De har tilhørighet på HiOA, Høgskulen i Volda, Gyldendal Akademisk og den sentrale utdanningsenheten i Vegvesenet. Du kan lese mer om partnerskapet her.

MOOCAHUSET åpner i mars og vi har et viktig planleggingsmøte for dette innad i prosjektet den 16. januar. Det kan hende at du/dere har interesse av noen av de løsningene og tilbudene vi skal utvikle. Det vil omfatte online kurs i MOOC-format, wiki, etidsskrift, blogg , elektroniske bøker (ePUB), arbeid med stillbilder og video m.v. Ta gjerne kontakt om dette,- også med tanke på planleggingen av MOOCAHUSET!

LATINA/lab arbeider også med det vi har kalt LATINA SCHOOLS 2015 som organiserer et engelsk-språklig online-kurs om elæring i MOOC-format. Det går gjennom våren med 3 workshops hhv. 22. juni – 4. juli i Oslo, 24.-28. august i Cape Town og 12.-16. oktober i Beijing. Du kan lese mer om dette arbeidet her.

HELSEFAGLIGE UTVIKLINGSPROSJEKTER

Tre andre prosjekter ved Fakultet for helsefag mottar også støtte fra Norgesuniversitetet. Gratulerer! Nåløyet var spesielt trangt i år med i alt 141 søknader der 1 av 6 fikk støtte. Det gjelder:

  • ViBeR – Videreutdanning i beskrivende radiografi (sammen med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Søknaden ble innvilget for 3 år fom 2014)
  • Nettbasert videreutdanning i protonterapi
  • Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring

I tillegg arbeides det med fornying av et etablert elæringskurs i Computer Tomografi (ViCT).

ViBeR er allerede formell partner i MOOCAHUSET. Men kolleger i samtlige prosjekter har vært i samtaler med LATINA/lab om mulig samarbeid. Det stiller vi gjerne opp på!

BEGYNNERKURS I WORDPRESS

Med tanke på dette vil jeg gjøre deg/dere oppmerksom på kurs i WordPress som holdes av rådgiver Hallvard Lavoll i Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling. WordPress er et lavterskel publiseringsverktøy. Det er denne løsningen vi foreløpig har lagt oss på i MOOCAHUSET. Kursene er derfor nyttig for et samarbeid der.

Kursene holdes 3 ganger i Pilestredet 46, rom PA 250 (2. etg.) på disse tidene:

  • 28. januar 1300 – 1430
  • 25. februar 0900 – 1030
  • 20. mars 0900 – 1030

Du melder deg på ved å sende en epost til [email protected] Se også http://blogg.hioa.no/support/2015/01/05/bloggkurs/

Det hadde vært fint om du/dere (som ikke allerede er involvert i MOOCAHUSET) ga meg tilbakemelding dersom dere er interessert i å delta i dette samarbeidet, –  på ett eller annet nivå. Jeg vil i så fall invitere dere til et treffpunkt der vi kan orientere hverandre om planer og behov med det første.

vennlig hilsen

Helge Høivik
LATINA/lab, Læringssenteret, HiOA