Anatomi og fysiologi 145 (86+59)

Husk siterings- og gjenbruksreglene i Bokskapet

YouTube (86)

 1. https://www.youtube.com/watch?v=lhHwhjmSgnA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=_hX4afsbG1A
 3. https://www.youtube.com/watch?v=PywjibNS4JA
 4. https://www.youtube.com/watch?v=iKV9xxE3RcU
 5. https://www.youtube.com/watch?v=Hcu_8_w1CUM
 6. https://www.youtube.com/watch?v=xUSjF9IfD2A
 7. https://www.youtube.com/watch?v=L1DlkF68aqE
 8. https://www.youtube.com/watch?v=B_vVCUcFHuU
 9. https://www.youtube.com/watch?v=xkjxG6hkJ6E
 10. https://www.youtube.com/watch?v=8etL59UdUUU
 11. https://www.youtube.com/watch?v=ai3k9MYbE6I
 12. https://www.youtube.com/watch?v=dESiOvaqA4M
 13. https://www.youtube.com/watch?v=-88sSqReUiQ
 14. https://www.youtube.com/watch?v=g_J6CW6xDDU
 15. https://www.youtube.com/watch?v=5c-IXmo2VKo
 16. https://www.youtube.com/watch?v=K4IJ1rm2Sz4
 17. https://www.youtube.com/watch?v=Z-DXxyJieb8
 18. https://www.youtube.com/watch?v=JnlULOjUhSQ
 19. https://www.youtube.com/watch?v=bYQlDAnyCqk
 20. https://www.youtube.com/watch?v=hCkENEk9-jg
 21. https://www.youtube.com/watch?v=rFrWifGBu7I
 22. https://www.youtube.com/watch?v=_8pho6Hplpk
 23. https://www.youtube.com/watch?v=Is2vqUbIh_Y
 24. https://www.youtube.com/watch?v=kwJ477ABSbM
 25. https://www.youtube.com/watch?v=c1v-h-GOtEQ
 26. https://www.youtube.com/watch?v=PywjibNS4JA
 27. https://www.youtube.com/watch?v=6JCEnMfNOzU
 28. https://www.youtube.com/watch?v=-1skVA9COvk
 29. https://www.youtube.com/watch?v=0lXbVOhKYU0
 30. https://www.youtube.com/watch?v=wU0NuCUBHIY
 31. https://www.youtube.com/watch?v=H3wtzulkTVg
 32. https://www.youtube.com/watch?v=2ENY9UU383c
 33. https://www.youtube.com/watch?v=jEq7bOmrQnw
 34. https://www.youtube.com/watch?v=6Kxj_UKu0n8
 35. https://www.youtube.com/watch?v=2ndYDTAYkcs
 36. https://www.youtube.com/watch?v=Y11mYBQ1Pbg
 37. https://www.youtube.com/watch?v=O_IxaRVaQsA
 38. https://www.youtube.com/watch?v=R9cNiMPX404
 39. https://www.youtube.com/watch?v=ZArYYcbYsf0
 40. https://www.youtube.com/watch?v=pWo9i9-yqso
 41. https://www.youtube.com/watch?v=SoSA74fD-DA
 42. https://www.youtube.com/watch?v=iJtkazjnOEA
 43. https://www.youtube.com/watch?v=aDXRnYL8zQE
 44. https://www.youtube.com/watch?v=JqtvMCKgwUQ
 45. https://www.youtube.com/watch?v=cNaBh-I79MY
 46. https://www.youtube.com/watch?v=A5YV5aZUgs8
 47. https://www.youtube.com/watch?v=UnjaSxdR3qs
 48. https://www.youtube.com/watch?v=apPjLSdFTqY
 49. https://www.youtube.com/watch?v=i-4ZpnK-d_g
 50. https://www.youtube.com/watch?v=t-4ZPAQYyvs
 51. https://www.youtube.com/watch?v=WbEFBWepAfQ
 52. https://www.youtube.com/watch?v=clXrr_CYJWM
 53. https://www.youtube.com/watch?v=23UrmP-JrdI
 54. https://www.youtube.com/watch?v=zmNQJH-3CWM
 55. https://www.youtube.com/watch?v=OoTArBh05fY
 56. https://www.youtube.com/watch?v=tWldfjg3Li0
 57. https://www.youtube.com/watch?v=o0rli-vBUfo
 58. https://www.youtube.com/watch?v=NOTW5K6kQVM
 59. https://www.youtube.com/watch?v=5UGBQdmDQHE
 60. https://www.youtube.com/watch?v=AS_VsmSKe6U
 61. https://www.youtube.com/watch?v=-O_4mi6O2lE
 62. https://www.youtube.com/watch?v=e8DOACQ7-kg
 63. https://www.youtube.com/watch?v=DeMyWE6niLI
 64. https://www.youtube.com/watch?v=t5JkFiA0aNU
 65. https://www.youtube.com/watch?v=cTmwWvxaSRM
 66. https://www.youtube.com/watch?v=R-anNZuxDiU
 67. https://www.youtube.com/watch?v=B4EaySqQEf0
 68. https://www.youtube.com/watch?v=GH_QoRU1LkU
 69. https://www.youtube.com/watch?v=yBoSGpgdgjw
 70. https://www.youtube.com/watch?v=dCfcN96I4qo
 71. https://www.youtube.com/watch?v=S7B3bh3tIFY
 72. https://www.youtube.com/watch?v=zLQ9tHxRRSc
 73. https://www.youtube.com/watch?v=9vr_6psS_Bs
 74. https://www.youtube.com/watch?v=bpV87Oaf8hE
 75. https://www.youtube.com/watch?v=-njpzTNGGS8
 76. https://www.youtube.com/watch?v=wN3n7fY0N_c
 77. https://www.youtube.com/watch?v=HcQpjgDx-5I
 78. https://www.youtube.com/watch?v=SiOkP7duCe4
 79. https://www.youtube.com/watch?v=pfWfhNlQAYc
 80. https://www.youtube.com/watch?v=nK86ATWeV0o
 81. https://www.youtube.com/watch?v=Sn8KMLwYf08
 82. https://www.youtube.com/watch?v=PLIFk883oKg
 83. https://www.youtube.com/watch?v=zxW6eg51Ytk
 84. https://www.youtube.com/watch?v=MVtQ-V_xbbY
 85. https://www.youtube.com/watch?v=q2QwLw4R7dI
 86. https://www.youtube.com/watch?v=lDv8rQMZr9w

MP4 (59)

 1. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Prokaryote%20og%20Eukaryote%20celler.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_eukaryot.pdf
 2. http://edu.hioa.no/anatomi/Cellens%20oppbygning.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_i_en_celle.pdf
 3. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Celledeling%20del1.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_i_celledelingen_handout.pdf
 4. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Celledeling%20del2.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_handout.pdf
 5. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Membrantransport.mp4
  /asset-v1:[email protected]+block[email protected]_handout.pdf
 6. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Membran-%20og%20aksjonspotensial.mp4
 7. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Kjemisk%20kommunikasjon%20del1.mp4
 8. http://edu.hioa.no/anatomi/Celler-%20Kjemisk%20kommunikasjon%20del2.mp4
 9. http://edu.hioa.no/anatomi/Blodet_oppgaver_sammensetting.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_sammensetning_og_oppgaver_handout.pdf
 10. http://edu.hioa.no/anatomi/Blodet_Hb_hematopoiese.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_handout.pdf
 11. http://edu.hioa.no/anatomi/Blodet_Hemostase.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_handout.pdf
 12. http://edu.hioa.no/anatomi/blodet_hvite_blodceller.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_blodceller_G.docx
 13. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_intro.mp4
 14. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_knokler.mp4
 15. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_ledd.mp4
 16. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_bevegelse.mp4
 17. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_kraniet.mp4
 18. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_columna.mp4
 19. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_overx.mp4
 20. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_underx_hofte.mp4
 21. http://edu.hioa.no/anatomi/Skjelett_underx_fot.mp4
 22. http://edu.hioa.no/anatomi/muskler_intro.mp4
 23. http://edu.hioa.no/anatomi/muskler_skjelettmuskulatur_del1.mp4
 24. http://edu.hioa.no/anatomi/muskler_skjelettmuskulatur_del2.mp4
 25. http://edu.hioa.no/anatomi/muskler_glatt_muskulatur.mp4
 26. http://edu.hioa.no/anatomi/muskler_hjertemuskulatur.mp4
 27. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_anatomi_ovre.mp4
 28. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_anatomi_nedre.mp4
 29. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_luftv_forgreninger.mp4
 30. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_fysiologi_del1.mp4
 31. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_fysiologi_del2.mp4
 32. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_diffusjon_perfusjon.mp4
 33. http://edu.hioa.no/anatomi/resp_lungevolum.mp4
 34. http://edu.hioa.no/anatomi/sirk_introduksjon.mp4
 35. http://edu.hioa.no/anatomi/sirk_hjertetsanatomi.mp4
 36. http://edu.hioa.no/anatomi/sirk_hjertesyklus_v2.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]_blodtrykk_handout.pdf
 37. http://edu.hioa.no/anatomi/sirk_hjerte_ledningssystem.mp4
 38. http://edu.hioa.no/anatomi/sirk_aksjonspotensial.mp4
 39. http://edu.hioa.no/anatomi/hjernen.mp4
 40. http://edu.hioa.no/anatomi/sentralnervesystemet.mp4
 41. http://edu.hioa.no/anatomi/autonomnerve_anatomi.mp4
 42. http://edu.hioa.no/anatomi/autonomnerve_fysiologi.mp4
 43. http://edu.hioa.no/anatomi/endokrin_hypofysen1.mp4
 44. http://edu.hioa.no/anatomi/endokrin_hypofysen2.mp4
 45. http://edu.hioa.no/anatomi/endokrin_hypofysen3.mp4
 46. http://edu.hioa.no/anatomi/endokrin_hypotalamus.mp4
 47. http://edu.hioa.no/anatomi/endokrin_negativ_feedback_regulering.mp4
 48. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_glomerulus.mp4
 49. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_tubulus.mp4
 50. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_veske1.mp4
 51. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_veske2.mp4
 52. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_syrebase1.mp4
 53. http://edu.hioa.no/anatomi/nyre_syrebase2.mp4
 54. http://edu.hioa.no/anatomi/sansene_introduksjon.mp4
  /asset-v1:[email protected][email protected]
 55. http://edu.hioa.no/anatomi/sanser_anatomi_%C3%B8ye1-HD.mp4
 56. http://edu.hioa.no/anatomi/sanser_anatomi_%C3%B8ye2-HD.mp4
 57. http://edu.hioa.no/anatomi/synssansen-HD.mp4
 58. http://edu.hioa.no/anatomi/sanser_olfaksjon.mp4
 59. http://edu.hioa.no/anatomi/sanser_hoersel.mp4