20150109 Møte i referansegruppa

Sted: P48-R815
Tid: Tirsdag 1.9 kl 13:00-14:30
Dagsorden:

 1. Utvidelse av referansegruppa med repr. for studentparlamentet. MER.
 2. MOOCAHUSET permanent v/ Læringssenter og bibliotek fom 2016. Se nederst – MER.
  • “Samvirkelaget” (=”Maker Space”): Kombinere det fysiske læringsmiljøet med online ressurser
  • Testserver for “Open edX” ved HiOA (“edx.hioa.no”)
 3. Studentbidraget
  • produksjonsassistenter
  • utprøving & superbrukere
  • FoU
 4. Sommerskole. ED:XY
 5. Fakultet for helsefag:
  • Fakultetsbasert elæringssenter erstatter dagens modell?
  • Forestående: PPI 17/9, torg 24/9, arbeidsseminar 7/10 (+9/10)
  • Prosjektstatus? Gleder & snubletråder.
 6. Norgesuniversitetets høstkonferanse 15.-16. september
 7. Neste møte: Januar 2016

Prosjekttemaer på HF

 • naturvitenskapelige :
  • anatomi og fysiologi
   • skjelett
   • nevrologi
   • endokrinologi (“hormonologi”)
   • sirkulasjon og respirasjon
   • blod og immunologi
   • nyrer
  • farmakologi
  • patologi
 • teknologi :
  • beskrivende radiografi
  • computer tomografi
  • protonterapi
 • informasjonskunnskap :
  • kunnskapsbasert praksis
  • bibliotekkunnskap
 • folkehelse :
  • seksualitet/helse
  • familie og pårørende
 • veiledning : 
  • veiledning av veiledere
  • praksisveiledning

Forslag, videreføring MOOCAHUSET

MOOCAHUSET arbeider som en dimensjon i en organisatorisk matrise med opgave å videreutvikle digitale dokumentressurser (miniMOOCs, Wiki, epubs) og organisere produksjons- og kunnskapsfremmende møter (kafe, torg, SIGs, SAMVIRKELAGET).

Fakulteter, sentre og andre relevante enheter inviteres våren 2016 til å engasjere seg i den andre matrisedimensjonen ved å

 1. Organisere egne utviklingsprosjekter «i linje» på en måte de selv finner hensiktsmessig,- dvs. likt eller ulikt modellen en nå arbeider etter ved Fakultet for helsefag.
 2. Utpeke 1-2 deltakere til MOOCAHUSETs referansegruppe. Referansegruppa møtes normalt en gang pr semester.
 3. Delta i sjeldne kontaktmøter/samtaler & inngå avtaler om aktiviteter og ressurser som kan støtte opp eget arbeid.