.. OpenX Magazines

View my Flipboard Magazine.

I faglig arbeid er det vanlig at produsentene saumfarer et større antall åpne digitale og relevante ressurser enn de som kommer i bruk. De kan likevel være interessant som kursoriske bidrag..

Øvenfor står en lenke til MOOCAHUSETs digitale magasin OpenX. Det er laget i Flipboard som er en såkalt RSS-aggregator (RSS – Real Simple Syndication). MOOCAHUS-prosjektets partnere kan legge inn lenker (URL) til aktuelt stoff.

Det er også en egen utgave om helserelatert stoff:

View my Flipboard Magazine.

Se mer på https://about.flipboard.com og https://editor.flipboard.com