PISA: Kurs & veiledning


PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen. Gode resultateter fra PISA-kurset publiseres i Bokskapet. I disse kursene praktiserer vi som vi prediker. Det betyr at PISA-kursene selv er utformet og holdes etter prinsippene i modellen.

Kursene arrangeres i samarbeid med OsloMet Akademiet.

PISA-kurs nr 2 våren 2019

Det første PISA-kurset våren 2019 startet 01.02 og avsluttes 03.04.

Det arrangeres også et nytt PISA-kurs i blandingsmodus. Det starter online 01.04.2019 (ingen aprilspøk, dette..). Det krever totalt 50 timer hvorav 20 timer fordelt på 5 samlinger.

De tre første samlingene holdes i april/mai. De to siste samlingene holdes rett etter studiestart i høstsemesteret.

Kursoversikt

PISA-kursene består av disse titlene: PISA og PISA-X (engelsk), PISA-XL (Læringsledelse), KameraKlar og Office 365 Sosial graf.

  • PISA-kurset 50 timer med 30 timer on-line og 5x 4 timer samlinger
  • Digital LæringsLedelse 10 timer med 4-6 timer online og 2x 2.5 timer samlinger. Modulen kan kombineres med hele eller deler av PISA-kurset.
  • PISA Global 50 (engelsk) med 30 timer online og 3 dager internasjonalt arbeidsseminar i eller utenfor Norge. Dette er en kurspakke med PISA X-kurset (engelsk variant av PISA-kurset) supplert med flere Open edX-kurs.
  • KameraKlar 20 timer med 10-12 timer online og 2x 4 timer samlinger. KamerKlar bygger på presentasjonsdelen i PISA-kurset
  • Office 365 Sosial graf med 10-12 timer online og 2x 4 timer samlinger

Se kort introduksjon til det grunnleggende PISA-kurset:

Før du begynner eller melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av flere offisielle løsninger ved OsloMet. Kurs på plattformen skal ha åpen tilgang (Open Access) og egner seg godt for nasjonalt og internasjonalt rettede digitake læreverk.

Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet.