PISA-kursene


PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen. Gode resultateter fra PISA-kurset publiseres i Bokskapet. Kursene arrangeres i samarbeid med OsloMet Akademiet.

I disse kursene praktiserer vi som vi prediker. Det betyr at PISA-kursene er utformet og holdes etter prinsippene i PISA-modellen.

Se PISA-kursene høst 2018

Kursoversikt

  • PISA-kurset 50 timer med 30 timer on-line og 5x 4 timer samlinger
  • Digital LæringsLedelse (2L) 10 timer med 4-6 timer online og 2x 2 timer samlinger. Modulen kan kombineres med hele eller deler av PISA-kurset.
  • PISA Global 50 (engelsk) med 30 timer online og 3 dager internasjonalt arbeidsseminar i eller utenfor Norge
  • KameraKlar 20 timer med 10-12 timer online og 2x 4 timer samlinger. KamerKlar bygger på presentasjonsdelen i PISA-kurset
  • Office 365 Sosial graf med 12-16 timer online og 2x 4 timer samlinger

Se kort introduksjon til det grunnleggende PISA-kurset:


Før du begynner eller melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av de to offisielle løsningene på OsloMet.

Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet.