PISA-kurs 03.04-14.05 2018

Dette PISA-kurset er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen. Gode resultateter publiseres i Bokskapet.

Før du begynner på kurset oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av de to offisielle løsningene på OsloMet. Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet. Se DigIn hjemmeside.

PISA-kurset krever relativt mye arbeid og er satt opp med 50 timer. Dette vil ofte være nok til å komme i gang. Men det vil også ofte være nødvendig med arbeid ut over dette for å lage en ferdig løsning.

Kurset organiseres med online studier og oppgaver samt 5 samlinger a 4 timer.

Våren 2018 starter PISA-kurset umiddelbart etter påskeferien den 3. april 2018. Online-delen av kurset åpner 15. mars på http://bokskapet.hioa.no. Det skulle gi god anledning til å forberede seg til første samling.

Sett av minst 4 timer til disse forberedelsene
før du kommer til første samling!

Samlingene er altså bare en del av kurset. Resten skjer online og som eget utviklingsarbeid.

Samlingene holdes i ProLab, P46 (Pilestredet 46), OsloMet på disse tidene:


    • mandag 16.04 kl 10:00-14:00 (Introduksjon)
    • mandag 23.04 kl 10:00-14:00 (Presentasjon & design)
    • mandag 30.04 kl 10:00-14:00 (Interaksjon)
    • mandag 07.05 kl 10:00-14:00 (Samhandling)
    • mandag 14.05 kl 10:00-14:00 (Analyse)

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

VELKOMMEN!