Kurs og veiledning


PISA-kursene er for deg som vil utvikle og publisere digitale læreverk i tråd med PISA-modellen. Gode resultateter fra PISA-kurset publiseres på en av de tilgjengelige Open edX-løsningene. I disse kursene praktiserer vi som vi prediker. Det betyr at PISA-kursene selv er utformet og holdes i tråd med  modellen.

Noter deg at ordet kurs har flere betydninger:

 • Omforenet digitalt kursmateriell, dvs. materiale i rik tekst i ulike formater som skrift, stillbilde, animasjon, simuleringer, video o.l. I MOOCAHUSET bruker vi (digitalt) læreverk og digitalt kompendium om dette. Et læreverk dekker som regel minst 2 studiepoeng.
 • Læringsdesign, dvs. en begrunnet plan for hvordan man organiserer et helhetlig læringsløp av et visst omfang med støtte i et kursmateriell. Et læreverk kan uttrykke hele eller deler av et læringsdesign.
 • Realisering av læringsdesign, dvs. den faktiske gjennomføringen (instansieringen) i tid og fysisk eller virtuelt rom av dette læringsdesignet.

MOOCAHUSET fokuserer på det å utvikle og publisere åpent og nasjonalt rettede læreverk og kompendier. For dette formålet har vi utviklet en priduksjonsmodell og et opplegg for etter- og videreutdanning av lærere som er redaktører og forfattere. Disse PISA-kursene gir opplæring i hvordan man utvikler og publiserer læreverk/kompendier på Open edX-plattformen. De fokuserer på faglitterær og kunnskapsorganistorisk kompetanse for denne plattformen.

De arrangeres i samarbeid med lokale miljøer som Akademiet ved OsloMet og NTNU/Drive ved NTNU.

Kursdesign.

PISA-kursene består av disse titlene: PISA og PISA-X (engelsk), PISA-XL (Læringsledelse), KameraKlar og Office 365 Sosial graf.

 • PISA-kurset 50 timer med 30 timer eget on-line arbeid og 20 timer seminar/webinar
  • Utviklingsmodeller. Dette er et selvstendig kurs som bygger på den opprinnelige introduksjonsdelen til PISA-kurset på omalg 10 timer. Her er det også tatt inn sentrale elementer fra 7-trinns pakkeløp for utvikling av MOOC-er fra NTNU/Drive. Det kan inngå som første del av PISA-kurset.
  • KameraKlar Dette er også et selvstendig og lett utvidet kurs som bygger på Presentasjonsdelen i PISA-kurset. Det et på 20 timer med 10-12 timer online og 2x 4 timer samlinger.
  • Digital LæringsLedelse Dette er en påbygging til PISA-kurset for ledere. Det er på 10 timer med 4-6 timer online og 2x 2.5 timer samlinger. Modulen kan kombineres med hele eller deler av PISA-kurset.
 • PISA Global 50 (engelsk) med 30 timer online og 3 dager internasjonalt arbeidsseminar i eller utenfor Norge. Dette er en kurspakke med PISA X-kurset (engelsk variant av PISA-kurset) supplert med flere Open edX-kurs.
 • Office 365 Sosial graf med 10-12 timer online og 2x 4 timer samlinger

Se kort introduksjon til det opprinnelige PISA-kurset:

Før du begynner eller melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av flere offisielle løsninger ved OsloMet. Kurs på plattformen skal ha åpen tilgang (Open Access) og egner seg godt for nasjonalt og internasjonalt rettede digitake læreverk.

Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet.