PISA-kurset


PISA-kurset er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen. Gode resultateter publiseres i Bokskapet. PISA-kurs arrangeres i samarbeid med OsloMet Akademiet.

I kurset praktiserer vi som vi prediker. Det betyr at PISA-kurset selv er bygd opp og holdes etter prinsippene i PISA-modellen. Se kort introduksjon:


Mer om strukturen i PISA-kurset:Før du begynner eller melder deg på kurs oppfordrer vi deg til å orienterer deg om hva dette innebærer. Se

Vi  bruker plattformen Open edX som er en av de to offisielle løsningene på OsloMet.

Det legges også mye godt arbeid i å utvikle løsninger for Canvas-plattformen. For bistand til det bør du henvende deg til DigIn sentralt eller på eget fakultet.

PISA-kurset krever relativt mye arbeid og er satt opp med 50 timer. Dette vil ofte være nok til å komme i gang. Men det vil også ofte være nødvendig med arbeid ut over dette for å lage en ferdig løsning.

Kurset organiseres med online studier og oppgaver samt 5 samlinger a 4 timer.

Sett av minst 4 timer til disse forberedelsene
før du kommer til første samling!

Samlingene er altså bare en del av kurset. Resten skjer online og som eget utviklingsarbeid. Samlingene holdes normalt i ProLab, P46 (Pilestredet 46), OsloMet på disse tidene:


    • xxx kl 10:00-14:00 (Introduksjon)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Presentasjon & design)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Interaksjon)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Samhandling)
    • xxx kl 10:00-14:00 (Analyse)

Deltakerne bør ha grunnleggende digitale ferdigheter som det å håndtere tekst- og bilde-filer i filsystemet og på Internett.

VELKOMMEN!