Kladdeboka

Vi bruker Kladdeboka på http://kladdebok.no til lek-og-lær. Du får tilgang til Kladdeboka ved å registrere deg der. Gå til

http://kladdebok.no/register

Systemet sier at det vil sende deg en epostmelding, men det skjer ikke. Grunnen er at da måtte det vært installert en epostserver sammen med systemet. Av sikkerhetsgrunner har vi ikke gjort det. Nettjenere med epostserver er hyppig utsatt for angrep fra hackere siden de kan bruke epost-serveren for å lansere flere angrep.

I steden må du selv sende en epost til [email protected] om at du har registrert deg. Da kan vi autensiere deg (= gi deg tilgang til systemet).

Dette betyr også at mye som legges der er forsøkspreget og ikke blir ferdigstilt. Det betyr også at mange kan ha hatt behov for å registrere seg som brukere for en kortere periode, men uten å utvikle kurs og uten noe egentlig behov for langsiktig konto.

NB: Av den grunn vil vi med ujevne mellomrom rydde opp på denne nettjeneren. Tjenesten er heller ikke stabil.

Kladdeboka er ei sandkasse: Ta kopi!

Brukerne av kladdebok.no må selv ta ansvar for sikkerhetskopi av de kursene de arbeider med. Det fines ingen garanti for at kurs på kladdebok.no blir tatt vare på hvis redaktør/forfatter ikke gjør det sjøl!

Det å ta kopi av ditt kurs skjer ved at du går inn i Studio (http://kladdebok.no:18010) og der velger Tools-Export. Da lagres alt du har gjort til en fil på din maskin. Du kan gjenopprette kurset ved å få konto på den nye utgaven av kladdebok.no og så opprette et nytt kur. Gå da til Tools-Import og hente inn igjen data fra denne fila.

NB: Hovedrengjøring

Når vi har “hovedrengjøring” blir alt som finnes på nettjeneren slettet. Det gjelder alle kurs, alle brukere og all annen informasjon. Så bygger vi opp en helt ny nettjener med samme adresse (URL).

En må følgelig registrere seg på nytt og legge inn det en har arbeidet med (som det er tatt kopi av til egen datamskin) som et nytt kurs. Det tar erfaringsvis en runde eller to med at brukerne av sandkassa mister alt de har laget der fordi de ikke tok kopi.

Sånn er det bare …