Bakgrunn

Prosjektet MOOCAHUSET ble startet i 2013. Denne presentasjonen ble laget til  årsavslutningsseminaret i Læringssener og bibliotek i desember det året.

Prosjektet fikk støtte fra Norges-universitetet (NUV) 2015-16 etter grundig vurdering i rektoratet. Se presentasjon på NUVs årlige samling i Tromsø høsten 2015. Etter at vi søkte om og fikk tildelt to stillinger, fokuseres det på å styrke profil og kompetanse basert på Open edX-plattformen, PISA-modellen og PISA-kurset.

På grunnlag av dette bidrar vi til allsidige og langsiktige helhetsløsninger i samarbeid ned andre institusjonelle aktører som Medieseksjonen i universitetsbiblioteket, IT-avdelingen, DigIn, Studentparlamentet,  fakulteter og institutter osv.

Etter vedtak i ledergruppa vil betegelsen MOOCAHUSET avvikles og erstattes med Bokskapet. Det tydeliggjør publiseringskarakteren av tiltaket og forankringen som det har i Universitetsbiblioteket. Utviklingsarbeid og opplæring er organisert i det vi har kalt LæreVerkStedet. Betegnelsen MOOCAHUSET videreføres som nettsted på http://moocahuset.no og andre former for faglig kommunikasjonskanal med dosent Helge Høivik som leder og redaktør. Teknisk informasjon m.v. fra nettstedet overføres til SharePoint-kanalen Bokskapet:

For perioden fra 2016 og ut 2021 er det gjort avtaler om samarbeid rundt driften av Boskapet og LæreVerkStedet mellom Universitetsbiblioteket (tidl. Læringssenter og bibliotek), Institutt for naturvitenskapelige helsefag og Avdeling for IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I samme periode arbeider et antall kolleger ved Fakultet for helsefag med kvalifisering til 1.lektor gjennom digital fagutvikling. Vi samarbeider med BIBSYS, Gyldendal Akademisk, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og andre innen utdannings- og profesjonsfeltet.  Flere lokale og nasjonale partnere er velkomne.

Se mer i Khrono-kronikk om universitetbibliotekets rolle.