Bakgrunn

MOOCAHUSET ble etablert i 2013. Prosjektet fikk støtte fra Norges-universitetet (NUV) 2015-16 etter grundig vurdering i rektoratet. Se presentasjon på NUVs årlige samling i Tromsø høsten 2015. Etter at MOOCAHUSET søkte om og fikk tildelt to stillinger, må en nå fokusere på å styrke profil og kompetanse som er basert på PISA-modellen og PISA-kurset. På grunnlag av dette bidrar MOOCAHUSET til allsidige og langsiktige helhetsløsninger i samarbeud ned andre institusjonelle aktører som Medieseksjonen i universitetsbiblioteket, IT-avdelingen, DigIn, Studentparlamentet,  fakulteter og institutter osv.

For perioden 2016-20 er tiltaket forankret i avtaler mellom Læringssenter og bibliotek, Institutt for naturvitenskapelige helsefag og Avdeling for IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I samme periode arbeider et antall kolleger ved Fakultet for helsefag med kvalifisering til 1.lektor gjennom digital fagutvikling. Vi samarbeider med BIBSYS, Gyldendal Akademisk, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og andre innen utdannings- og profesjonsfeltet.  Flere lokale og nasjonale partnere er velkomne.

Se mer om universitetbibliotekets rolle.