Prosjekter og kurs 2018-20

Utviklingsprosjekter

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag, helhetlig digitalisering
  • Radiograf [mer]
  • Tanntekniker [mer]
 • HelDig 2020 – Helsefaglig Digitalisering [mer]
 • IN:CODE [more]
  • Work and Social Inclusion, Migration and Powerty
  • Prosthodontics
  • Public Health: Eastern TCM & Western Salutogenesis
 • Aldring og Helse – publisering og kompetanseutvikling
 • Se også Kladdebok for pågående utviklingsarbeid/nye titler.

Kurs (online+samlinger)

MOOCAHUSET organiserer flere kurs, som regel i samarbeid med OsloMet Akademiet. Kursene bygger på PISA-modellen. Kursmaterialet er som regel å finne som digitalt læreverk, håndbok eller kompendium i Bokskapet.

 • KameraKlar 1. kvartal 2018 (2 samlinger)
 • PISA-kurset 2. kvartal 2018 (5 samlinger) [mer]
 • PISA Global 2. kvartal 2018 (3 dager workshop 15.-17. juni) [mer]