Prosjekter og kurs


Utviklingsprosjekter

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag, helhetlig digitalisering 4+4 [mer]
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
  • PI/SHA – realisering av PISA-modellen i SYBA1010 og SYBA1110
  • HelDig 2020 – Helsefaglig Digitalisering [mer]
 • IN:CODE [more]
  • WIX: Work and Social Inclusion, Migration and Powerty
  • Prosthodontics
  • Social Pharmacy and CM
 • Aldring og Helse – publisering og kompetanseutvikling
 • Se også Kladdebok for pågående utviklingsarbeid/nye titler.

Kurs (online+samlinger)

MOOCAHUSET organiserer flere kurs, som regel i samarbeid med OsloMet Akademiet. Kursene bygger på PISA-modellen. Kursmaterialet er som regel å finne som digitalt læreverk, håndbok eller kompendium i Bokskapet.

 • KameraKlar 1. kvartal 2018 (2 samlinger)
 • KameraKlar 2. kvartal 2018 (2. samlinger)
 • PISA-kurset 2. kvartal 2018 (5 samlinger)
 • PISA Global 2. kvartal 2018 (3 dager workshop 15.-17. juni)
 • PISA Global 3. kvartal 2018 (3 dager workshop 27.-29. august)
 • Digital LæringsLedelse 3. kvartal 2018 (2 samlinger 4.9 og 18.9)
 • PIS’A Cake LæreVerkSted 3. & 4. kvartal 2018