Kurs og prosjekter H2018

Kurs (online+samlinger)

MOOCAHUSET organiserer flere kurs, som regel i samarbeid med OsloMet Akademiet. Kursene bygger på PISA-modellen. Kursmaterialet finnes som digitalt læreverk, håndbok eller kompendium i Bokskapet.

Det er  laget en ny modul til PISA-kurset i digital læringsledelse.

 (3. kvartal 2018) dato tid sted
IN:CODE PISA-W(orkshop) 27.-29.08 hele dagen P48-Vepsebolet
Digital læringsledelse (1. samling) 04.09 09:00-11:30 P46, PA 308
Digital læringsledelse (2. samling) 18.09 09:00-11:30 P46, PA 308

Utviklingsprosjekter

 • Institutt for naturvitenskapelige helsefag, helhetlig digitalisering 4+4 [mer]
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
  • PI/SHA – realisering av PISA-modellen i SYBA1010 og SYBA1110
  • HelDig 2020 – Helsefaglig Digitalisering [mer]
 • IN:CODE [more]
  • WIX: Work and Social Inclusion, Migration and Powerty
  • Prosthodontics
  • Social Pharmacy and CM
 • Aldring og Helse – publisering og kompetanseutvikling
 • Se også Kladdebok for pågående utviklingsarbeid/nye titler.

LæreVerkSted

 • PIS’A Cake LæreVerkSted 3. & 4. kvartal 2018