Intensjonsavtale

Intensjonsavtalen inngås når arbeidet med et nytt læreverk settes i gang. Intensjonsavtalen skal klargjøre hvordan den formelle prosessen er og markere interesse og tilstrekkelig tilgang på ressurser for å sannsynliggjøre en utgivelse. Intensjonsavtalen er ikke bindene for partene. Intensjonsavtale skal bidra til å sikre

  • At læreverket vil bli tilstrekkelig faglig sikret før publiseringsavtalen. Det tas inn en passus om dette i avtalen. Avtalen underskrives av redaktør og studie- eller institutt-leder. Fagmiljøet v/leder går følgelig god for faglig kvalitet. Dette er ikke det samme som at læreverket settes på pensum. Her følges kotyme.
  • At Bokskapet peker ut en mediekonsulent, eventuelt en  medieredaktør, som følger produksjonen og gir råd om mediekvalitet. I rollen som mediekonsulent har vedkommende ikke ansvar for faktisk produksjon.
  • Hvem som sannsynligvis blir hovedredaktør for læreverket og at vedkommende er kjent med Bokskapets formål og innretting inkludert dey informerte samtykke til lisensieringsbetingelsene.
  • Antatt tidspunkt for utgivelse.
  • Spesielle føringer og forhold som en med fordel kan klargjøre tidlig i prosessen.

Se alle avtaler.