HelDig 2020: Arbeidsseminar 6.3

Gyldendal Akademisk og MOOCAHUSET inviterer til arbeidsseminar om prosjektet HelDig2020 for inviterte deltakere.

Tentativt program (fastlegges 28.2)

 • 09:30-10:00 Mingling med kaffe
 • 10.00-10.15: Introduksjon DEL 1 ved Helge og Ingvil
  • Fremme refleksjoner og lave skuldre.
  • Lov å tenke høyt.
  • Hvilke terskler må vi over?
  • Hvorfor skal vi samarbeide?
  • Erfaringslæring etter et halvt års samarbeid.
  • Aksjonslæring.
  • Lære og reflektere.
 • 10.15-10.30: Introduksjon DEL 2 ved Helge og Ingvil
  Kort presentasjon av status på de tre prosjektene (Redaktør & fagperson sender inn et lysark hver og Helge & Ingivil tar dette inn i innledningens Del 2 og supplerer i plenum)

  •  Helseteknologi
  • Folkehelse
  • Migrasjonshelse
 • 10.30-11.00: Satsninger & porteføljene helsefag.
  • 10.30-10.45: Berit Gjendem og Ann-Christin Børstad, GA.
  • 10.45-11.00: Helge, Emma og Gabi, OsloMet.
 • 11.00-11.15: Pause
 • 11.15-11.45: PISA-modellen & kurset i Anatomi og fysiologi Kari Vikestad
  • Resultater 2016 &2017 på Radiografi
  • Perspektiv 1: Hele radiografiutdanningen ved OsloMet
  • Perspektiv 2: Nasjonalt nettverk: Proof of Concept
 • 11.45-12.15: Lunsj
 • 12.15-13:45 Gruppearbeid om kvalitet.
  Innledning (12:15-12:30) : Helge og Berit innleder om utfordringene fra hhv UH-sektorens og forlagets side. Hver vår stemme – hva er smertepunktene?  Kvalitetskriterier: Hva er god kvalitet?  Kvalitetsutviklingssystemer: Hvordan bygger vi god kvalitet?

 • Stikkord til gruppearbeidet:

  • Faglig kvalitet gjennom likemannsvurdering (peer review),
  • Hvilke kvalitetsdimensjoner krever oppmerksomhet i multimediale læreverk
  • Hvilke kvalitetskriterier legger OsloMet/Gyldendal til grunn? Når er et faglig innhold godt nok?
  • Digital fagdidaktikk.
  • Digitale løsninnger fungerer også for annet enn puggefag?
  • Hvordan unngå at interaktive oppgaver ikke blir kjedelige. (Ann-Christin/Randi)
  • Retorikk og relasjon: Fange interesse og overbevise. Skape engasjement. Læringsutbytte. Hvilken lovnad får du? Netorikk (Gabi, Gyldendal)
  • Kvalitetssikringsprosessen. Hvordan kvalitetssikres innholdet?
  • Hvordan utvikle gode kvalitetssikringsprosesser? Hvordan kan  utdanningsinstitusjonene og forlagsbransjen samarbeide om dette? Hvordan sikrer forlaget kvalitet i sine utgivelser og OsloMet i sine?
  • Hvordan brukes studentdata til kvalitetsforbedring?
  • Hvordan utvikle revisjonsprosessene av digitale læreverk?
  • Rettigheter: hvem eier innholdet som produseres?

(Oppsummering i plenum 13:30-13:45)


 • 13.45-14.00: Sluttinnlegg: Merittering & publisering digitalt og på papir. Framtida er nå. (Berit? Helge? Eivind?)

 

Deltakerliste

Gyldendal Akademisk

 1. Ingvil Gaasland
 2. Berit Gjendem
 3. Ann-Christin Børstad

OsloMet

 1. universitetslektor Ida Marie Bregård
 2. universitetslektor Mona Gammelli
 3. universitetslektor Sylvia Hansen
 4. rådgiver Gabi Høium Hurlen
 5. dosent Helge Høivik
 6. studieleder Judith Schröder
 7. rådgiver Emma Kristine Sjøenden Vestli
 8. universitetslektor Kari Gerhardsen Vikestad
 9. seniorrådgiver Margrethe Waage
 10. universitetslektor Anne-Martha Utne Øygarden
 11. — ledig —
 12. — ledig —
 13. — ledig —
 14. — ledig —
 15. — ledig —

Program – tidligere versjon.

 • 09:30-10:00 Kaffe og mingling
 • 10.00-10.15: Introduksjon ved Helge og Ingvil ( min hver). 
  Fremme refleksjoner og lave skuldre. Lov å tenke høyt. Hvilke terskler må vi over? Hvorfor skal vi samarbeide? Erfaringslæring etter et halvt års samarbeid. Aksjonslæring. Lære og reflektere.  
 • 10.15-10.30: Anne-Martha og Anders forteller om samarbeidet og planene
 • 10.30-10.40:  Marte og Ida har et kort innlegg om planene med migrasjonshelse 
 • 10.40-10.50: Helseteknologi. Mona, Emma og forlagsredaktør (som over)
 • 10.50-11.00: Pause 
 • 11.00-11.20: Satsning/Porteføljene våre på Helse – en profil  (10 min på hver).  Berit/Ann-Christin kan holde i dette fra GA. Helge, Emma og Gabi fra OsloMet 
 • 11.25-11.45: Kari Vikestad og resultatene på AF.
 • 11.45-12:00: Introduksjon til gruppearbeid om KVALITET
  • kvalitetskriterier: Hva er god kvalitet?
  • kvalitetsutviklingssystemer: Hvordan bygger vi god kvalitet?
   • Faglig kvalitet (peer review), dokumentfaglige (digitalt) Moccahuset. Hva er kriteriene i samarbeidet vårt? Digital fagdidaktikk. Avmytifisere dette med at det kun er for puggefag. Vi har gode eksempler både fra appen og fra klinisk sykepleie. Opptakt til en diskusjon. Dette kan avlede ideer. Hvordan unngå at interaktive oppgaver ikke blir kjedelige. 
   • Retorikk og relasjon: Fange interesse og overbevise. Skape engasjement. Læringsutbytte. Hvilken lovnad får du?  Netorikk (Gabi, Gyldendal)
   • Kvalitetssikringsprosessen. Hvordan kvalitetssikres innholdet? 
   • Hvordan kan vi sammen utvikle gode kvalitetssikringsprosesser sammen? 
   • Hvordan sikrer forlaget kvalitet i sine utgivelser og OsloMet i sine? 
 • 12.00-12.45: Lunsj 
 • 12.45-13.30: Workshop i grupper.
 • 13:30-13:45 Oppsummering i plenum.
 • 13.45-14.00: Merittering & publisering (digitalt/papir). Framtida er nå.