Avtaler

Bokskapet publiseres digitale læreverk og kompendier. Med enkelte unntak gjøres disse åpent og fritt tilgjengelig for studenter og andre.

Titlene publiseres derfor med Creative Commons-lisens BY-NC-SA som gir gratis tilgang uten rett til kommersialisering. Om en bruker hele eller deler av et læreverk inn i en ny tittel, må også det nye produktet deles på samme måte. En kan gjenbruke det enkelte læringsobjekt med referanse til opphavsmann og hvor det ble hentet fra.

Før et læreverk eller kompendium blir publisert i Bokskapet må det settes opp en publiseringsavtale [PDF]. Den tegnes mellom ansvarlig redaktør og Bokskapets ledelse. For å inngå publiseringsavtale må signaturhaveren som ansvarlig redaktør ta eller ha tatt PISA-kurset.

Redaktørene kan med fordel tegne avtaler med leverandører av enkeltforelesninger og annet stoff. Se forslag til en slik avtale for opptak av forelesninger [PDF].

Redaktører, forfattere og andre bidragsytere meritteres for sine bidrag. Under ledelse av hovedredaktør/produsent har de tidsbegrenset fortrinnsrett til «klikkdata» fra eget bidrag for analyse- og kvalitetshevingsformål. Deretter faller slike data, i tilstrekkelig anonymisert form, i det fri. Det er her satt en øvre grense på 3 år fra første publiseringsdato. Dette gir opphavspersonene rimelig tid til å analysere materialet fra ett års bruk, revisjon og nok et års bruk med påfølgende analyse og publisering.

Hovedredaktør/produsent kan ha god hjelp fra analytikere/forskere. De bør delta i utvikling og bruk av læreverket på linje med andre bidragsytere.  PISA-modellen definerer en kvalitetshevingssirkel med integrasjon av utviklingsarbeid, praktisk bruk og analyse.

Der det utvikles særegne analytiske verktøy for bruk av dokument- og bruker-data i Bokskapet skal disse gjøres tilgjengelige (publiseres) av Bokskapet med samme åpne lisens som læreverk/kompendier (BY-NC-SA).

Avtaleskjemaer

Lovlige læringsobjekter

En kan komme langt med å bruke fritt tilgjengelige (“lovlige”) læringsressurser fra Intetnett. Her er en kort introduksjon om stillbilder: