Lag avtale om digitalt læreverk!

— Å komme i gang —

Digitalisering av høyere utdanning kan være så mangt. I Bokskapet fokuserer vi på å gjøre en ting godt:

Å publisere digitale læreverk, kompendier og håndbøker i Bokskapet til  bruk i tråd med PISA-modellen

Her spiller det digitale læreverket en nøkkelrolle. Det skal ha en eller flere redaktører som tar eller har tatt PISA-kurset. Vi arbeider for å utgi titler som kan være nyttige nasjonalt og i noen tilfelle internasjonalt.

Se Avtaler