Prinsipper for brukerstøtte

Dette er et tilbakevendende tema i digitalisering av høyere utdanning:

Digitale artefakter..

  • endres raskt på flere system- og aggregat-nivåer – som bl.a. medfører at kompetanseutvikling i produksjon, bruk og drift er krevende og tidkrevende
  • er komplekse, dvs. at de lett bryter sammen eller krever detaljert og kunnskapsbasert intervensjon – som bl.a. medfører at feilsøking er prinsippielt kompleks og krever sammensatte ferdigheter

Lærere har ..

  • betydelig faglig frihet til å bestemme form og innhold i egen undervisning
  • varierende og til tider begrenset kompetanse hva gjelder digitale arbeidsformer og undervisningsformater
  • godt etablerte og svakt digitaliserte arbeidsformer

Ledere har ..

  • ikke selv betydelig erfaring med digitale løsninger for undervisning, forskning og administrasjon
  • begrensede virkemidler til å motivere og belønne digitalisetingsbestrebelsene i personalet (bl.a. fordi kun forskningsproduksjon er anseelses- og karrierefremmende)

Forslag til styrings- og støtte-struktur

Modellen nedenfor er en skisse av en mulig styrings- og støttemodell for å løse komplekse digitale produksjonsoppgaver i et relativt motstrebende miljø med svake insitamentstrukturer.

Mer om 1. linje

Når organisasjons- og kompetanse-strukturen har presisjon og dybde, vil det meste avhenge av 1. linja. Den eneste farbare løsningen for digitalisering av læring og studieadministrasjon er at lærerne og studieadministratorene utgjør 1.linja. Dette kan ikke som hovedsak settes ut til ferske ingeniørstudenter o.l.

Men 1.linja kan vinne mye på å alliere seg med flinke studenter i klassen, kullet og tillitsmannsapparatet.