PISA-modellen i telegramstil

Her har vi illustrert og gitt en kort introduksjon til PISA-modellen: