Problemstillinger

xxx

  • prokastrinering (utsettelsessyndromet)
  • pedagogisk programmert interaksjon: kunnskapsorganisering