Virker Verket?

Mange spør hva faglig digitalisering egentlig er for noe og om den virker. Dette er nøkkelspørsmål for å sikre god kvalitet.

Svaret på det første spørsmålet gis av to oppfinnelser.

  • Den ene var et nytt tegnsett, – det binære. Istedenfor 29 alfabetiske og 10 numeriske tegn i skriftlig norsk har det bare to. En kan si de samme tingene, men disse uttrykkene kan manipuleres i elektroniske kretser. Reglene for å gjøre det er skrevet i samme tegnsett.
  • Den andre var maskineriet som bearbeider binære uttrykk på denne måten. Det gjaldt von Neumann-arkitekturen fra 1945 og så nevrale nettverk for dagens kunstige intelligens.

Disse oppfinnelsene gjør at produksjon og bruk av alle tekstlige uttrykk kan digitaliseres, for eksempel i forskning og undervisning og alle administrative beskrivelser og forordninger.

I høyere utdanning får vi da to hovedstrømmer: digitalisering av fag og av administrasjon. Det skjer i en økologi der offentlige og private kunnskapsinstitusjoner utfyller og overlapper hverandre.

I MOOCAHUSET har vi utviklet en tilnærming til dette feltet som illustrert her:

PISA-modellen

Kvalitetssikringen av det faglige innholdet skjer i de faglige miljøene der gruppa av studie- og institutt-ledere spiller en nøkkelrolle sammen med utdanningsledere på fakultetsnivå.

Digitale læreverk har også en dokumentalistisk side. Ansvaret for det vi kan kalle dokumentkvalitet legges generelt til det dokumentfaglige miljøet i universitetsbiblioteket, – i vårt tilfelle til ledelsen for publiseringskanalen vi har kalt Bokskapet.

Se