På kryss & tvers: SPØRSMÅL

 • Vi har noen kurs som brukes andre steder i landet
  • RATOB
  • Anatomi og fysiologi (Pensum ved Universitetet i Tromsø)
  • Lungefysiologi
  • Andre?
 • Hva er erfaringene?
 • Har du fagfellesskap i Norge eller utland der en kunne utvikle felles ressurser.